Delta i den nationella skalningen av Digital mognad

Mät din organisations digitala mognad med DiMiOS. Modellen är evidensbaserad och används av både kommuner och regioner och nu skalar vi upp modellen nationellt.

Genom att mäta en organisations digitala mognad förstå du organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. DiMiOS (Digital mognad i offentlig sektor) är en modell för att mäta den digitala mognaden på organisatorisk nivå. Modellen är evidensbaserad och framtagen vid Göteborgs universitet. Med hjälp av DiMiOS ser du vad ni gör bra och vad ni behöver bli bättre på. Du får även hävstångseffekt och kan flytta upp frågorna på ledningsgruppsnivå.

Svenska ESF-rådet delfinansierar

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har fått stöd från Svenska ESF-rådet för att skala upp digital mognad nationellt. Därför erbjuds alla kommuner och regioner att delta i projektet Digital mognad. I projektet ingår det subventionerad självskattning i två år (avgiftsmodell), metodstöd, grundutbildning i digital mognad samt nätverksträffar och samarbetsytor. Vill din kommun eller region delta? Anmäl dig genom formuläret nedan.

Modellen DiMiOS

DiMiOS togs fram av forskare vid Göteborgs universitet på uppdrag av Regeringskansliet under 2017 och vidareutvecklas löpande av forskningskonsortiet SCDI.

Digital mognad definieras som organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. Mätning och uppföljning av digital mognad sker genom bedömning av organisationen i två dimensioner:

  • Digital Förmåga - Den första dimensionen rör den digitala förmågan, dvs organisationens förmåga att förstå, fånga och förändra på basis av digitala möjligheter. En organisation med hög digital förmåga utmärks av att man har en hög nivå av verkningsgrad avseende digitala initiativ.
  • Digitalt arv - Den andra dimensionen rör det digitala arvet, dvs tidigare genomförda investeringar avseende infrastruktur et cetera. Organisationen kan antingen ha ett digitalt arv som begränsar nya digitala initiativ eller möjliggör dessa.

Fördjupning av modellen

ESF-projektet Digital mognad pågår mellan 2021-03-01 till och med 2023-02-28 och drivs av SKR (som är projektägare) i nära samarbete med Adda.

Vill du delta i ESF-projektet Digital mognad?

Genom att ange din e-post samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter

Youtube triangel ikon
Därför mäter Linköpings kommun och Region Stockholm sin digitala mognad

Nu skalar vi upp digital mognad och i denna film berättar Linköpings kommun och Region Stockholm varför de mäter sin digitala mognad. 

2 minuter