ESF-projekt Digital mognad

Mät din organisations digitala mognad med DiMiOS. Modellen är evidensbaserad och används av både kommuner och regioner och nu skalar vi upp modellen nationellt.

ESF-projekt Digital mognad

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har fått stöd från Svenska ESF-rådet för att skala upp digital mognad nationellt. Därför erbjuds alla kommuner och regioner att delta i projektet Digital mognad. I projektet ingår det subventionerad självskattning i två år, metodstöd, grundutbildning i digital mognad samt nätverksträffar och samarbetsytor. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), tillsammans med Adda, driver under 2021–2022 projektet som har 150 kommuner och regioner anslutna till projektet. 

ESF-projektet Digital mognad pågår mellan 2021-03-01 till och med 2023-02-28 och drivs av SKR  i nära samarbete med Adda. Vi tar inte längre emot anmälningar till projektet.

Youtube triangel ikon
Därför mäter Linköpings kommun och Region Stockholm sin digitala mognad

Nu skalar vi upp digital mognad och i denna film berättar Linköpings kommun och Region Stockholm varför de mäter sin digitala mognad. 

2 minuter