ESF-projekt Digital mognad

Mät din organisations digitala mognad med DiMiOS. Modellen är evidensbaserad och används av både kommuner och regioner och nu skalar vi upp modellen nationellt.

ESF-projekt Digital mognad

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har fått stöd från Svenska ESF-rådet för att skala upp digital mognad nationellt. Därför erbjuds alla kommuner och regioner att delta i projektet Digital mognad. I projektet ingår det subventionerad självskattning i två år, metodstöd, grundutbildning i digital mognad samt nätverksträffar och samarbetsytor. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), tillsammans med Adda, driver under 2021–2022 projektet som har 150 kommuner och regioner anslutna till projektet. 

ESF-projektet Digital mognad pågår mellan 2021-03-01 till och med 2023-02-28 och drivs av SKR  i nära samarbete med Adda. Vi tar inte längre emot anmälningar till projektet.

Därför mäter Linköpings kommun och Region Stockholm sin digitala mognad

Nu skalar vi upp digital mognad och i denna film berättar Linköpings kommun och Region Stockholm varför de mäter sin digitala mognad. 

4 minuter