Infoträffen 4 Februari 2022

Träffa ESF-projektet Digital Mognad

Jobbar du inom kommun eller region och vill du veta mer om ESF-projektet Digital mognad?  

Anmäl dig till vår nästa Infoträff den 4 februari 2022, kl. 10:00 - 10:30.

Mötet sker digitalt via Teams. 

Du kommer att få en genomgång av projektet och det kommer att finnas tid för att ställa dina frågor.