Digital mognad - leverantörer

Som en del i att erbjuda stöd i modellen Digital mognad i Offentlig Sektor (DiMiOS) för kommuner och regioner erbjuder nu Adda ett partnerprogram för digital mognad med leverantörer som målgrupp.

Adda kommer inom kort att starta upp ett partnerprogram för leverantörer i den evidensbaserade modellen DiMiOS. Detta är ett samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Adda Kompetens och Göteborgs universitet. Vår förhoppning är att det här kommer att ge offentlig sektor och tjänsteleverantörer en gemensam riktning och plattform för att tillsammans skapa en smartare välfärd.

Offentliga organisationer vittnar om ett behov av stöd från marknadens aktörer i att genomföra de nödvändiga förändringar som modellen pekar på. Behov av stöd finns inom alla faser av utvecklingsarbetet, det vill säga att planera och genomföra mätning men framför allt i att analysera resultatet, identifiera åtgärder samt planera och genomföra förändringar.

Inbjudan till presentation av partnerprogram för digital mognad 29 september kl. 13:00-14:30

Vi bjuder in leverantörer till ett möte där vi presenterar ramverket. Under mötet kommer ni även att få information om hur Adda arbetar gentemot SKR:s medlemmar i frågan om digital mognad samt hur ramverket för leverantörer är knutet till det arbetet. På mötet medverkar Julia Larsson och Tommy Bengtsson från Adda. 

Anmäl er via e-post till: julia.larsson@adda.se

Vårt erbjudande

Vi erbjuder leverantörerna att medverka i ett partnerprogram och ramverk för digital mognad. Syftet med ramverket är att ge er leverantörer djupare förståelse för kommuner och regioners utmaningar, prioriteringar och organisationernas digital mognad. Ramverket blir ett sätt att stärka både er kompetens och ert varumärke i ert erbjudande mot offentlig sektor.

Som en del av ramverket kommer Adda erbjuda metodstöd och utbildningar i digital mognad i kombination med en utbildning i vad det innebär att vara leverantör till offentlig sektor. En viktig del i ramverket är att ni leverantörer bidrar med inspel till vidareutveckling av modellen, ramverket och dess stödmaterial.

Innehåll

Ramverket för leverantörer kommer bland annat att innehålla:

  • Utbildning i digital mognad
  • Grundutbildning digitalisering
  • Utbildning i offentlig sektor
  • Minst tre utbildningar i DiMiOS-modellens principer
  • Metodstöd med utgångspunkt från förflyttning med hjälp av DiMiOS-modellen
  • Nätverk och plattform för samarbete 
  • Nätverksträffar för kompetensutveckling och dialog
  • Träffar och informationsaktiviteter från SKR och Göteborgs universitet

Utbildningarna är avgränsade till ett eller ett par närliggande områden. Varje utbildningspass avslutas med ett enkelt test som visar kunskapsnivån och som bekräftar genomgånget utbildningspass. Utbildningarna kan ses hur många gånger som helst och kan pausas för att återupptas vid annat tillfälle. 

Metodstöden är fördjupande beskrivningar av de bakomliggande faktorerna och principerna av digital mognad och verksamhetens omställningsförmåga. Metodstöden bygger på forskning och goda exempel och vidareutvecklas ständigt genom fortsatt och ny forskning och fler gjorda erfarenheter från kommuner och regioner samt er leverantörer. Metodstöden delas in i ett grundpaket och en fördjupning.  

Anmälan

Anmälan till ramverket för leverantörer kommer att öppna under hösten 2022. 

Fördjupa dig i modellen DiMiOS och digital mognad