HR- & chefsguiden

Addas HR- & chefsguide ger dig lättillgänglig kvalitetssäkrad information om arbetsrätt, lagar och kollektivavtal. Guiden gör att du kan fatta välinformerade beslut baserade på expertutlåtanden. Informationen uppdateras centralt genom ett nära samarbete med SKR.

Grupp människor runt ett bord

Alltid uppdaterad och aktuell information

Trygghet i vetskapen om att du alltid har tillgång till aktuell och relevant information för korrekta beslut och hantering i HR, personal- och lönefrågor.

 • Nationell och lokal information sökbar och samlad på ett ställe vilket både är överskådligt och lättillgängligt.
 • Innehållet kvalitetssäkras i samarbete med SKR.
 • Dokumenthantering för lokala avtal och styrdokument.
 • Möjlighet till anpassning av layout.
 • Tillgång till historik.
 • Aviseringar till dig som användare när det sker förändringar i innehåll.

HR- och chefsguiden kan levereras och implementeras som en paketlösning eller helt fristående från varandra.

HR-guiden:

 • Kollektivavtal med bilagor och kommentarer.
 • Huvudöverenskommelser lön med bilagor.
 • AD-domar med kommentarer.
 • Lagar och förordningar
 • Cirkulär
 • Vägledningar, mallar och guider.
 • Arbetsrätten i kommuner, landsting och regioner

Innehåll utifrån ett mer arbetsrättsligt perspektiv.

Chefsguiden:

Innehåll i form av vägledningar för att ge dig som chef ett stöd i att tolka och förstå utan att ge avkall på juridisk bärighet.