HR- & chefsguiden

HR- & chefsguiden innehåller kvalitetssäkrad information om arbetsrätt, lagar och kollektivavtal. Du får stöd i att fatta välinformerade beslut baserade på expertutlåtanden. Informationen uppdateras centralt i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Alltid uppdaterad och aktuell information

Trygghet i vetskapen om att du alltid har tillgång till aktuell och relevant information för korrekta beslut och hantering i HR, personal- och lönefrågor.

 • Nationell och lokal information sökbar och samlad på ett ställe vilket både är överskådligt och lättillgängligt.
 • Innehållet kvalitetssäkras i samarbete med SKR.
 • Dokumenthantering för lokala avtal och styrdokument.
 • Möjlighet till anpassning av layout.
 • Tillgång till historik.
 • Aviseringar till dig som användare när det sker förändringar i innehåll.

HR- och chefsguiderna erbjuds antingen som paketlösning eller som fristående tjänstr. 

HR-guiden:

 • Kollektivavtal med bilagor och kommentarer.
 • Huvudöverenskommelser lön med bilagor.
 • AD-domar med kommentarer.
 • Lagar och förordningar
 • Cirkulär
 • Vägledningar, mallar och guider.
 • Arbetsrätten i kommuner och regioner

Innehåll utifrån ett mer arbetsrättsligt perspektiv.

Chefsguiden:

Vägledningar för dig som chef ger dig stöd att tolka och förstå utan att ge avkall på juridisk bärighet.