HR utmaningar i en liten kommun

Vi har pratat med Hampus Fors HR-specialist på Älvsbyns kommun och ställt några frågor kring hur de arbetar med HR-frågor. HR-avdelningen i kommunen består av två enheter, HR-avdelningen och Bemanningsenheten. HR-avdelningen är kommunens spetskompetens inom arbetsgivarområdet.

- En HR-specialist hos oss jobbar både strategiskt och operativt berättar Hampus. Vi arbetar med personalfrågor som kan handla om allt från rekrytering, arbetsmiljöarbete, rehabilitering och lönebildning till att vara ett chefsstöd i olika ärenden och även fungera som rådgivare i olika arbetsrättsliga frågor.

En utmaning i en mindre kommun är den övergripande kompetensförsörjningen

- Det handlar framför allt om att säkerställa att det kommer finnas behörig och legitimerad personal i yrken som exempelvis lärare, förskollärare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor säger Hampus. Vi är just nu fem personer på HR-avdelningen, vi ska vara tillgängliga och arbeta med aktuella frågor här och nu men även ha ett långsiktigt perspektiv för de frågor som kan bli aktuella framöver.


Bild; Hampus Fors

Vi använder oss av olika digitala verktyg i den dagliga verksamheten, ett av våra verktyg är HR- & chefsguiden.

- Den stora fördelen med HR- & chefsguiden är att jag kan lita på att informationen som finns där är korrekt och uppdaterad säger Hampus och fortsätter: Det blir tydligt för oss som arbetar med HR och även för våra chefer ute i verksamheterna vart man kan hitta information samt att vi kan säkerställa att alla tar del av samma information.

- Ytterligare en fördel är att cheferna på egen hand kan hitta svaren på vissa frågor i chefsguiden. Behöver de ytterligare information eller vill diskutera med oss på HR så har de ändå en grund att utgå ifrån avslutar Hampus.