Nätverket för användardriven innovation

Det här är nätverket för dig som vill lära dig mer om hur användardriven innovation kan användas för att utveckla offentlig sektor och ta sig an välfärdens utmaningar.

Genom att arbeta med användardriven innovation och tjänstedesign när vi utvecklar våra verksamheter säkerställer vi att vi gör rätt saker och fokuserar på verkliga problem, utifrån våra användares behov.

I Nätverket för användardriven innovation möts olika professioner från kommuner, regioner och myndigheter och utbyter kunskap om att arbeta användardrivet, utifrån tjänstedesignmetodik och andra metoder och arbetssätt. Vi stöttar, samarbetar och lär av varandra på nätverksträffar och i vår digitala samarbetsyta.

Nätverket drivs med tydlig förankring i OECD:s fem principer för innovation i offentlig sektor:

 1. Omfamna och öka fokus på innovation inom offentlig sektor
 2. Se till att tjänstemän inom offentlig sektor har förutsättningar att arbeta med innovation
 3. Skapa nya samarbeten och se till att olika röster kommer till tals
 4. Ge stöd till att utforska, arbeta stegvis och testa vad som fungerar
 5. Sprid kunskap och erfarenheter

Nätverket startades av Innovationsguiden på SKR 2019 som Nätverket för tjänstedesign i offentlig sektor och drivs sedan januari 2022 av Adda Kompetens på uppdrag av SKR. Inför en nystart hösten 2022 byter vi namn till Nätverket för användardriven innovation.

Anmälan öppnar efter sommaren

Skriv gärna upp dig på vår intresselista så hör vi av oss till dig när medlemsanmälan öppnar.

Som medlem får du:

 • tillgång till nätverkets digitala samarbetsyta med forum för dialog och ett gemensamt kunskapsbibliotek med bl.a. material och inspelningar från nätverksträffar.
 • nätverkets nyhetsbrev 4-6 gånger per år.
 • delta på våra digitala nätverksträffar utan extra avgift, och till självkostnadspris på fysiska träffar. Träffarna hålls minst 4 gånger per år, oftast på en förmiddag i 3-4 h, och brukar bestå av föreläsningar och workshopmoment utifrån ett tema som nätverket gemensamt röstat fram.

Medlemsavgift

Anställd hos SKR-medlem (kommun eller region) betalar en årsavgift på 1750 kronor per person. Övriga betalar 2250 kronor per person. Mängdrabatt kommer att erbjudas när man ansluter en grupp medlemmar från samma organisation vid samma tillfälle. 

Villkor för medlemskap:

 • Nätverket är endast öppet för anställda i offentliga verksamheter. Nätverket är inte öppet för konsulter, det gäller även om man har uppdrag i offentlig sektor.
 • Medlemskapet löper i 12 månader i taget från den månad då vi bekräftat och fakturerat ditt medlemskap. När de 12 månaderna går mot sitt slut får du ett automatiskt mejl med frågan om du vill avsluta ditt medlemskap. Om du inte gör något löper medlemskapet vidare i ytterligare 12 månader i taget.
 • Medlemskapet är personligt men kan överlåtas till en kollega inom samma organisation.

Frågor?

Kontakta innovationsguiden@skr.se om ni har frågor om nätverket. Under sommaren kan svar dröja lite, men vi återkopplar så snart vi kan.