Innovationsguiden

Utveckla er verksamhet med hjälp av tjänstedesign.

Innovationsguiden erbjuder stöd till offentliga verksamheter som vill ta fram innovativa lösningar tillsammans med sina användare.

Metoderna bygger på tjänstedesign och användardriven innovation. Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där ni utgår från användarens behov och tar fram lösningar tillsammans med användare och utförare. Processen hjälper er att fokusera på att lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Den skapar även goda förutsättningar för att idéer ska bli verklighet och spridas.

Innovationsguidens erbjudande

Grundutbildning i tjänstedesign

Användarcentrerad innovation är en central del i offentliga organisationers strävan att öka värdet för dem vi är till för och samtidigt öka innovationskraften i organisationen. Men hur gör man? Den här utbildningen vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.

Anmälan grundutbildning tjänstedesign 2022

Metodstöd på Innovationsguiden

På Innovationsguidens webbplats finns material och vägledning för att gå igenom en utvecklingsprocess och jobba med tjänstedesign på egen hand. 

Metodstöd på innovationsguiden.se

Nätverket för användardriven innovation

SKR driver genom Innovationsguiden ett nätverk för dig som vill lära dig mer om hur användardriven innovation kan användas för att utveckla offentlig sektor och ta sig an välfärdens utmaningar.

Läs mer om nätverket

Coachning

I mån av tid kan vi erbjuda coachning. Det kan till exempel handla om att du ska leda ett tjänstedesignprojekt eller sprida arbetssättet i din organisation och är i behov av rådgivning inför eller under resans gång. Förfrågningar och frågor om coachning skickas till innovationsguiden@skr.se

Vidareutveckling av Innovationsguiden

Sedan januari 2022 samarbetar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med Adda Kompetens kring Innovationsguiden. Det innebär att SKR fortsatt är huvudman för Innovationsguiden, men löpande administration och förvaltning sköts av Adda Kompetens. Genom samarbetet vill SKR skala upp arbetet med Innovationsguiden, bli mindre sårbara och på sikt erbjuda flera utbildningsalternativ.

Vidareutveckling av Innovationsguiden och medlemserbjudandet görs i samverkan mellan SKR, Adda Kompetens och våra medlemmar och användare. Vi kommer löpande kommunicera kring vårt kursutbud och erbjudande. 

Intresseanmälan: innovation och tjänstedesign

Har du några specifika intresseområden (frivilligt)
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att ange din e-post samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter