Nätverket för tjänstedesign i offentlig sektor

Det här är nätverket för dig som vill sprida och använda dig av tjänstedesign som angreppssätt för att utveckla offentlig sektor.

Vi blir allt fler som arbetar med tjänstedesign i offentlig sektor och därmed ökar efterfrågan på erfarenhetsutbyte och viljan att kopplas samman med andra som jobbar med liknande utmaningar. I nätverket skapas fler möjligheter att utbyta kunskap, stötta varandra samt se hur vi kan arbeta tillsammans och dra nytta av varandra i utvecklingen framåt.

Nätverket startade 2019 och drivs sedan januari 2022 av Adda Kompetens på uppdrag av SKR. Våra medlemmar är anställda i offentlig sektor, framför allt i kommuner, regioner, statliga myndigheter, samordningsförbund och akademi. Nätverket är i dagsläget inte öppet för konsulter, det gäller även om man har uppdrag i offentlig sektor.

Medlemskapet är i dag kostnadsfritt, men en avgift kommer att införas under hösten 2022. Mer information om kommer att kommuniceras med alla medlemmar i god tid innan avgiften införs.

Som medlem får du:

  • tillgång till nätverkets samarbetsrum med material från våra träffar och workshops, tips och inspiration. Där har du även möjlighet att få kontakt med andra nätverksmedlemmar.
  • vårt nyhetsbrev 4-6 gånger per år.
  • inbjudningar till våra nätverksträffar som hålls 4 gånger/år.

Bli medlem i nätverket

Om nätverksträffarna

Vi lägger löpande upp information om kommande nätverksträffar och hur du anmäler dig. Du måste vara registrerad medlem i nätverket för att kunna anmäla dig till nätverksträffarna.

  • Nätverkets medlemmar väljer tillsammans tema för träffarna, som oftast består av en föreläsningsdel och en workshopdel.
  • I dagsläget är nätverksträffarna helt digitala och hålls i Zoom.
  • Föreläsningar som hålls på träffarna brukar spelas in och delas i efterhand i nätverkets samarbetsrum.

Nätverksträff 1 juni

Tema: Innovationsledning i förhållande till tjänstedesign

Läs mer och anmäl dig