Bli medlem i Nätverket för tjänstedesign i offentlig sektor

Välkommen att gå med i vårt nätverk för anställda i offentlig sektor som är intresserade av användarcentrerad utveckling och tjänstedesign.

Observera att nätverket i dagsläget inte är öppet för konsulter, det gäller även om man har uppdrag i offentlig sektor.

Medlemsregistrering

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas