Nätverksträff 1 juni 2022

Den 1 juni håller Nätverket för tjänstedesign i offentlig sektor en digital träff med tema Innovationsledning i förhållande till tjänstedesign.

 

Om träffen

Tid & plats: 08.45-10.30 i Zoom

Anmälan är nu stängd.

Kostnad: Gratis. Träffen är öppen och kostnadsfri för alla medlemmar i nätverket. Är du inte redan medlem kan du registrera dig här. Medlemskapet är än så länge gratis, men en medlemsavgift kommer att införas till hösten (mer information kommer inom kort).

Program: Vi har denna träff glädjen att välkomna två gästföreläsare som själva är medlemmar i nätverket, Angelica Hafström och Christine Oljelund. De kommer att dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta som innovationsledare och hur de ser på tjänstedesignens roll för att stärka innovationsförmågan i en offentlig verksamhet.

Föreläsningarna spelas in och delas i nätverkets samarbetsrum efteråt.

Gästföreläsare:

Angelica Hafström, Uddevalla kommun
Angelica Hafström,
 innovationsledare vid kommunledningskontoret i Uddevalla, avd. för hållbar tillväxt, med uppgiften att stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet. Angelica har länge arbetat med innovationsstrategiska frågor inom offentlig sektor bl.a. som rådgivare och föreläsare med fokusområde verksamhetsutveckling genom medarbetardriven innovation, digital transformation och implementering.

Christine Oljelund, Stockholms stad
Christine Oljelund,
 innovations- och kvalitetsstrateg på stadsledningskontoret i Stockholms stad. I uppdraget ligger att driva Stockholm Lab, vars uppdrag är att bidra till att öka innovationsförmågan i Stockholms stads verksamheter. Det handlar om att stödja, stimulera och inspirera stadens medarbetare att arbeta med innovationer och att främja en kultur där vi vill och vågar.