Innovationsledning med Leif Denti

För att möta kompetensutmaningen och ställa om i en digital tid är en stark innovationskultur avgörande. Därför samarbetar vi med SKR och Leif Denti, forskare vid Göteborgs universitet. Tillsammans tar vi fram en nyskapande utbildning för att bidra till ett stärk ledarskap och att främja en utvecklad innovationskultur i välfärden.

Leif.JPG

Innovationskultur och omställningsförmåga är kritiska framgångsfaktorer för framtidens välfärd. Vi möter ett ökat behov av välfärd och kompetensutmaningen genom att tänka nytt kring organisering, styrning och arbetssätt.

För att bidra till att stärka välfärden omställningsförmåga producerar Adda Kompetens tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ochLeif Denti, forskare vid Göteborgs universitet en nydanande utbildning. Utbildningen lanseras senhösten 2022.

Utbildning i innovationsledning

Utbildningen utgår från Leif Dentis forskning och OECD:s principer för innovations i offentlig sektor.

Utbildningen riktar sig till dig som är chef och ledare i välfärden. Målet med utbildningen är att du ska:

  • Förstå vad innovation innebär.
  • Få insikter i varför ett innovativt förhållningssätt är viktigt i vår tid.
  • Känna till de olika nivåer av innovation som en organisation behöver jobba med.
  • Förstå vad kreativitet innebär.
  • Veta hur du kan stärka din egen och andras kreativitet.
  • Förstå hur du skapar en innovativ miljö.

Så här förklarar Leif varför organisationer bör jobba med sin innovationskultur.

- Jag tror att kunskaper om innovation och hur man leder innovation kan förbättra verksamheter och göra gott. Organisationer, företag och verksamheter får en bättre möjlighet att möta målgruppens behov och få ut mer effektivitet i verksamhetens processer.

Anmäl ditt intresse till utbildningen

Fyll i formuläret så kommer du få mer information om utbildningen, innovationstips och ett mejl när du kan köpa utbildningen.

Jag vill ha information om innovationsledarskap

Genom att ange din e-post samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter

Leif Denti är Fil. Dr i psykologi och forskar för närvarande på ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation vid Göteborgs universitet. Han har sedan tidigare gett ut två böcker inom ämnet och föreläser kring innovation och organisation.