Kompetensbaserad rekrytering

SKR och Adda samarbetar med Malin Lindelöw för att producera e-lärande om kompetensbaserad rekrytering.

Kompetensbaserad rekrytering (KBR) är en evidensbaserad, träffsäker och effektiv metod, som inte diskriminerar. Genom vetenskapliga studier har man konstaterat att formella meriter är ett trubbigt och begränsat verktyg. Med KBR beskrivs den faktiska kompetensen som behövs för rollen och kompetens delas in i tre olika delar:

  1. Kunskap, såsom fackkunskaper, teoretiska kunskaper, praktiska kunskaper eller språkkunskaper
  2. Analytiska/intellektuella förutsättningar, såsom inlärningsförmåga och kritiskt tänkande inom det språkliga, numeriska eller abstrakt-logiska området
  3. Personliga egenskaper (exempelvis samarbetsförmåga och flexibilitet)

Kompetenensbegrepp och kompetensmodell

För att underlätta kommunikation kring kompetenensbegreppen, och säkerställa att man pratar om samma sak, utgår KBR utifrån en kompetensmodell.

Modellen kan beskrivas som en sammanställning av analytiska förmågor och personliga egenskaper som behövs i arbetslivet där olika begrepp är beskrivna ur ett beteendeperspektiv. Kompetensmodellen innehåller 34 olika egenskaper, men vanligtvis fokuserar man på 6-8 begrepp och fördjupa sig i dessa vid en rekrytering.

E-lärande som riktar sig till kommuner och regioner

Att misslyckas med en rekrytering är kostsamt och rätt person, på rätt plats är nyckeln för en organisations förmåga. Därför har Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med oss startat ett samarbete med Malin Lindelöw som är fil dr i psykologi och har jobbat många år med rekryteringsfrågor. Målet är att ta fram ett e-lärande om KBR som riktar sig till kommuner och regioner.

E-lärandet är under produktion, men du kommer löpande under våren kunna ta del av vad kompetensbaserad rekrytering handlar om samt mer information om när vi släpper e-läranet. För att inte missa detta - gör en intresseanmälan!

E-lärande med Malin Lindelöw om kompetensbaserad rekrytering

I denna kort film berättar Malin Lindelöw om samarbetet med SKR, Adda och planen framåt. 

Kompetensbaserad rekrytering

Intresseanmälan för att få mer information om kompetensbaserad rekrytering.