Kompetensbaserad rekrytering

SKR och Adda samarbetar med Malin Lindelöw för att producera utbildning om kompetensbaserad rekrytering.

Kompetensbaserad rekrytering (KBR) är en evidensbaserad, träffsäker och effektiv metod, som inte diskriminerar. Genom vetenskapliga studier har man konstaterat att formella meriter är ett trubbigt och begränsat verktyg. Med KBR beskrivs den faktiska kompetensen som behövs för rollen och kompetens delas in i tre olika delar:

  1. Kunskap, såsom fackkunskaper, teoretiska kunskaper, praktiska kunskaper eller språkkunskaper
  2. Analytiska/intellektuella förutsättningar, såsom inlärningsförmåga och kritiskt tänkande inom det språkliga, numeriska eller abstrakt-logiska området
  3. Personliga egenskaper (exempelvis samarbetsförmåga och flexibilitet)

Kompetenensbegrepp och kompetensmodell

För att underlätta kommunikation kring kompetenensbegreppen, och säkerställa att man pratar om samma sak, utgår KBR utifrån en kompetensmodell.

Modellen kan beskrivas som en sammanställning av analytiska förmågor och personliga egenskaper som behövs i arbetslivet där olika begrepp är beskrivna ur ett beteendeperspektiv. Kompetensmodellen innehåller 34 olika egenskaper, men vanligtvis fokuserar man på 6-8 begrepp och fördjupa sig i dessa vid en rekrytering

Motsvarar en tvådagarsutbildning

Denna utbildning är speciellt framtagen för kommuner och regioner och riktar sig främst till HR och chefer. Men är även intressant för den som vill lära sig mer om kompetens och hur man kan effektivisera verksamheter.

Utbildningen består av 12 avsnitt (varav två avsnitt har fördjupningsmaterial) och motsvarar en tvådagarsutbildning. Läs mer om utbildningen.