Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Kompetensforum för kommuner och regioner

Offentlig sektor behöver öka sin digitala mognad för att bättre kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Kompetensforum - mer än bara utbildning!

Adda Kompetens har Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) uppdrag att långsiktigt vidareutveckla, koordinera och förvalta leveranserna från ESF-projektet Digital mognad. Arbetet sker även fortsättningsvis i nära samverkan med SKR och Göteborgs universitet.

Genom att ansluta er organisation till det nationellt kompetensforum digital mognad får alla i er organisation tillgång till flera utbildningar, kurser, seminarier, metod- och processtöd och forum för dialog och erfarenhetsutbyte. Befintliga digitala utbildningar och metodstöd kommer aktivt förvaltas och nya utbildningar och metodstöd kommer att tillkomma i ramverket varje år. Valet av vilka nya utbildningar och metodstöd som ska produceras sker i samråd med deltagande kommuner och regioner.

Flertalet lärarledda kurser och seminarier per år ingår i kompetensforum. Valet av vilka lärarledda kurser och seminarier som ska prioriteras inför varje verksamhetsår sker i samråd med deltagande kommuner och regioner.

För verksamhetsår 2023 innebär det att hela din organisation, inklusive helägda kommunala bolag, får tillgång till 3 heldigitala utbildningar, minst 8 kurs- och seminarietillfällen, flera metodstöd och tillgång till flera arenor för dialog, nätverk och erfarenhetsutbyte. 

Digitala lärarledda kurser och seminarier

Under 2023 erbjuds nedan lärarledda kurser och seminarier utifrån modellen Digital Mognad i Offentlig Sektor (DiMiOS) alla organisationer. 

 • Innovationskultur
 • Kompetensförsörjning
 • Användarinvolvering
 • Förändringsledning
 • Nyttorealisering
 • Portföljstyrning
 • Projektstyrning
 • Ekonomiska ramar

Vårens planering, kompetensforum 2023 (159 kB, nytt fönster)

Forum för samarbete och samverkan

Det är tillsammans det händer. Därför erbjuds flera olika typer av forum för dialog och erfarenhetsutbyte.

 • Minst fyra digitala forumsträffar per år
 • Pulsmöten varannan vecka
 • Digital samverkansplattform för löpande dialog och erfarenhetsutbyte

Digitala utbildningar

Utbildningar som kan användas av alla i organisationen var som helst, när som helst och i vilken takt som passar varje individ. Grundutbildning i digital mognad och Grundläggande utbildning i digitalisering är leveranser från ESF-projekt Digital mognad. Utbildning i nyttokalkylering är en ny utbildning som ingår i erbjudandet från och med 2023.

 • Grundutbildning i digital mognad
 • Grundläggande utbildning i digitalisering
 • Utbildning i nyttokalkylering

Digitala metod- och processtöd

Att gå från ord till handling är ibland lättare sagt än gjort. Därför erbjuds deltagande kommuner och regioner handfast stöd att använda i det dagliga arbetet. Metodstödet består av filmer, checklistor, dokument, rapporter etc.

 • Stöd i hur du använder och kan jobba med modellen DiMiOS
 • Stöd i hur du jobbar med mätning och uppföljning av digital mognad
 • Tillgängliggörande av forskning i smarta format

Avgiftsmodell och villkor

Avgiftsmodellen bygger på antal anställda i organisationen och är uppdelad i fem olika licensnivåer. Avgiften inkluderar de kommunala respektive de regionala bolagen. Avgiften gäller kalenderårsvis och är exklusive moms. Avgiftsmodellen finner du i högerkolumn. 

När anmälan är genomförd skickas ett treårigt abonnemangsavtal för digital signering till den person ni uppgett som avtalspart hos er. Avtalet kan sägas upp i förtid. Uppsägning ska ske minst tre månader innan ett kalenderårs slut.

Anmälan

Anmäl er organisation genom formuläret nedan. Anmälan är bindande till 2023 års verksamhet och ersätter tidigare intresseanmälan. Det finns ingen deadline på att anmäla sig dock är avgiften kalenderårsvis så ju tidigare organisationen anmäler sig desto mer får den ut av kompetensforum.

Anmälan Nationellt kompetensforum Digital mognad

Genom att ange din e-post samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter

Modellen DiMiOS

Digital Mognad i Offentlig Sektor (DiMiOS) är en evidensbaserad modell, framtagen vid Göteborgs universitet, som hjälper organisationen att mäta och följa upp digital mognad. Modellen är framtagen på regeringsuppdrag av svenska forskare. Modellen är öppen och forskningsbaserad vilket ger de organisationer som arbetar med DiMiOS möjligheter att bland annat lära av varandra. Med hjälp av DiMiOS identifierar organisationen vad som görs bra och vad som behöver bli bättre. DiMiOS bidrar även till hävstångseffekt och kan lyfta upp frågorna på styrnings- och ledningsnivå.

Digital mognad definieras som organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. Mätning och uppföljning av digital mognad sker genom bedömning av organisationen i två dimensioner:

 • Digital Förmåga - Digital förmåga kan likställas med hur snabbt organisationen kan förflytta sig och använda sig av digitaliseringens möjligheter, alltså vilka förmågor finns i organisationen. Digital förmåga avgör hur man kan förstå, fånga och förändra på basis av digitala möjligheter. 
 • Digitalt arv - Digitalt arv kan likställas med hur tung ryggsäck vi har att bära på, alltså summan av alla tidigare digitala initiativ och genomförda investeringar avseende infrastruktur. Organisationen kan antingen ha ett digitalt arv som begränsar nya digitala initiativ eller möjliggör dessa.

Fördjupning av modellen DiMiOS 

Om kompetensforum

Universitetslektor Tomas Lindroth berättar om Nationellt kompetensforum för digital mognad.

30 sekunder
Om kompetensforum

Professor Johan Magnusson berättar om Nationellt kompetensforum för digital mognad.

1 minut
Kontakt person bild

Julia Larsson

Förändringsledare
Adda Kompetens
070-656 35 67