Lönelänken

Lönelänken är utvecklad i nära samverkan mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Adda Kompetens. Verktyget är ett stöd i arbetet med lönestruktur, lönerelationer och lönespridning.

Du läser in din egen organisations lönedata, får tillgång till SKR:s nationella lönestatistik och ges möjlighet att bygga nätverk med andra kommuner och regioner.

Lönestatistiken visualiseras

I Lönelänken visualiseras lönestatistiken på flera olika sätt. Det finns färdiga rapporter men du har också möjlighet att skapa egna skräddarsydda rapporter utifrån era behov. Lönelänken ger en bild av lönerelationer mellan grupper och kan beräkna och analysera löneutjämning och löneökning.

Lönelänken innehåller funktioner för att visa lönespridning, trender, önskat löneläge och jämförelser mellan olika yrkesgrupper, ålder, kön. Du kan skapa beräkningsunderlag inför den årliga löneöversynen och få en totalkostnad för det önskade löneläget eller lönebilden.

För att finansiera support, drift, förvaltning och vidareutveckling betalas en fast årsavgift. Till det tillkommer en kostnad per användarlicens.

Användarsupport och samverkan

SKR:s kontaktcenter tar emot, registrerar och svarar på de vanligaste användarfrågorna och tar emot inspel till vidareutveckling. Kontaktcenter löser enklare systemadministrativa ärenden direkt i första kontakten. Mer komplexa ärenden skickas till Adda eller systemleverantören. Vårt mål är att du ska få en personlig återkoppling på ditt ärende inom en arbetsdag. De flesta ärenden kan hanteras inom en till två arbetsdagar men mer komplexa ärenden kan ta upp till sex arbetsdagar.

Lönelänken är ett verktyg som byggdes i samverkan och som vidareutvecklas i samverkan. Som användare har du tillgång till ett Samarbetsrum där du hittar alla manualer och stöddokument. Här kan användare dela erfarenheter med kollegor i kommuner och regioner och lära av varandra. I Samarbetsrummet får du också löpande information från SKR och Adda.