Adda

Kan jag i lönekartläggningsmodulen göra en regelrätt lönekartläggning inklusive arbetsvärdering?

Ja du kan:

  • Få fram vilka som är kvinnodominerade grupper (mer än 60% kvinnor)
  • Analysera kvinnors lön i förhållande till mäns (andel av mäns lön)
  • Analys av kvinnors och mäns löner inom lika arbeten i form av prickdiagram (lön/ålder) medellön och medelålder
  • Gruppera i likvärdiga arbeten
  • Analys av medellöner mellan likvärdiga arbeten

Arbetsvärderingen kan inte göras i systemet, men kan läsas in i eget data och användas för analys av likvärdiga arbeten. Om du inte läser in arbetsvärdering kan AID eller befattning användas för analysen.

Lönekartläggning kan enbart göras på eget data.