Adda

Kommer medianen visas om gruppen är mindre än tio?

Nivån är satt till 5 personer (för Eget data), men för grupper mellan 5 - 9 personer visas endast median. Gällande SKR:s personal- och lönestatistik är nivån fortsatt 10 personer.