Adda

När vi skapar egna rapporter går det då att välja exempelvis p5, p25 och så vidare utöver p10 - p50 - p90?

Ja, på eget data kan du göra det.