Mina förmåner

Ny samverkanstjänst som effektivt synliggör offentlig sektors förmåner i kollektivavtalen. Mina förmåner bidrar till att trygga kompetensförsörjningen och uppfylla målen som attraktiv arbetsgivare.

Säkrar kompetensförsörjningen

För att stå sig i den ökande konkurrensen om arbetskraft behöver kommuner och regioner fortsätta att vara attraktiva arbetsgivare. Därför erbjuder vi tillsammans med SKR en ny digital samverkanstjänst som smart kombinerar kvalitetssäkrade förmånsformuleringar från kollektivavtalen med det lokala och regionala arbetsgivarerbjudandet. Mina förmåner är framtagen tillsammans med SKR:s medlemmar för att på ett enkelt och tydligt sätt visa upp fördelarna med att jobba inom välfärden.

Kvalitetssäkrad och lättillgängligt information

Informationen om förmånerna i kollektivavtalen uppdateras centralt av Adda och kvalitetssäkras av SKR. Ni kommer själva kunna lägga till lokala förmåner och utformning och innehåll anpassas efter er grafiska profil. Om så önskas kan tjänsten exempelvis byggas ut med en medarbetarguide, chef- eller medarbetarhandbok eller övrig intern info. Detta gör att Mina förmåner kan bli ett fullskaligt intranät vid behov.

Mina förmåner hjälper er också att synliggöra, på ett visuellt och pedagogiskt sätt, hela värdet av ersättningspaketet – inklusive pension, försäkring, sociala avgifter och andra förmåner. Innehållet kommer även paketeras efter era individuella behov och går att anpassa efter förändrade behov.

Konkurrenskraftigt pris

Genom att SKR och Adda tar fram tjänsten i samverkan skapar vi en produkt som ger mesta möjliga värde, till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Tillsammans kan vi bygga ett starkare arbetsgivarvarumärke, erbjuda mervärde till medarbetarna och på sikt säkra kompetensförsörjningen inom välfärden.

Exempel på funktioner i Mina förmåner

 • Skyltfönster för potentiella medarbetare
 • Kandidathantering
 • Kollektivavtalade förmåner
 • Lokala förmåner
 • Pension
 • Friskvård
 • Personligt inlogg (allt innehåll kan anpassas på individniavå)
 • Lönespecifikationer
 • Löne-, pension- och semesterväxling
 • Möjlighet att skapa intranät
 • Möjlighet att visualisera vad man får ut i exempelvis pension, föräldrapenning