Nyttokalkyler

- ett viktigt redskap för analys och beslut

Nyttorealisering är ett systematiskt arbete som säkerställer och optimerar nyttan från förändringar. En verksamhet som har räknat ut nyttan med en investering kan sannolikt bättre planera, kommunicera, genomföra och följa upp sina förändringar. För att underlätta detta arbete har Adda Kompetens tillsammans med Inera tagit fram en digital utbildning som lär ut en metod för nyttokalkylering. Du kan också kan få personligt stöd efter att du genomfört utbildningen.

Utbildning i Nyttokalkylering

Utbildningen riktar sig främst till dig som i din arbetsroll behöver ta fram underlag för beslut eller analysera hur en förändring kan påverka en verksamhet. En relevant nyttokalkyl är ett bra hjälpmedel för chefer, verksamhetsutvecklare, projektledare, ekonomer eller i andra roller där man behöver analysera vilken nytta en förändring i verksamheten ger.

Utbildningen består av fyra moduler och under utbildningen får du som deltagare arbeta med att ta fram en nyttokalkyl för ett fiktivt vardagsnära case med hjälp av Ineras öppna metodstöd. Du kommer att arbeta i ett arbetshäfte och har möjlighet att ta hjälp av andra deltagare och kursledare via ett chatrum. När du har avslutat de fyra modulerna och kommit igång med en nyttokalkyl i din egen verksamhet har du via lärplattformen möjlighet att boka personlig rådgivning av Ineras expert Amanda Sundberg.

Ineras modell är ett stöd i arbetet med nyttorealisering och kan ses som en fördjupning av delar av DIGG:s vägledning i nyttorealisering. Med hjälp av nyttokalkyler kan fler verksamheter bedöma nyttan med en förändring och vi kan bli bättre på att utnyttja och använda digitaliseringens möjligheter.

Intresseanmälan: Utbildning i Nyttokalkyler

Genom att ange din e-post samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter