Anmälan: seminarium om ansvarsfull teknikutveckling

Under Innovationsveckan 2022 anordnar Adda Kompetens tillsammans med Komet ett seminarium om ansvarsfull teknikutveckling. Här kan du anmäla dig om du vill delta. Läs om seminariet på Innovationsveckans hemsida

Anmälningsformulär

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas