Kommande utbildningar

Här kan du läsa om våra kommande utbildningar och när de beräknas vara klara. Om du vill vara med i en referensgrupp eller testa utbildningar kan du anmäla intresse för det, likaså om du vill att vi kontaktar dig när nya utbildningar lanseras.

Lärande kultur

Att skapa en lärande kultur är en viktigt förutsättning för att behålla och utveckla medarbetare och ledare med rätt kompetens, att vara en attraktiv arbetsgivare och klara kompetensutmaningen i kommuner och regioner. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tar vi fram ett stöd för hur ni som arbetar i välfärden kan utveckla en lärande kultur. Läs mer om Lärande kultur

Nyttokalkylen

Behöver du ta fram underlag för beslut eller analysera hur en förändring kan påverka en verksamhet? Med hjälp av nyttokalkyler kan verksamheten bedöma nyttan med en förändring och på så sätt bättre nyttja digitaliseringens möjligheter. I den här utbildningen lär du dig att ta fram egna nyttokalkyler. Utbildningen är uppdelad i fyra digitala moduler, fördelade på läsmaterial, filmer och praktiska övningar, som du som deltagare gör i din egen takt. Läs mer om Nyttokalkylen

Tjänstedesign (on demand)

Behöver du som arbetar i kommun eller region få mer kunskap i hur du kan använda dig av tjänstedesign? Det här är en on demand-utbildning där du får en övergripande bild av vad tjänstedesign är som metod samt en förståelse för när och varför det är viktigt att utveckla utifrån användarnas behov. Läs mer om Tjänstedesign

Få information om kommande lanseringar, var med i en referensgrupp eller testa kommande utbildningar.