Medarbetare AffärsConcept

Här hittar du kontaktuppgifter till våra konsulter på AffärsConcept. Du kan även hitta kontaktuppgifter till andra medarbetare i koncernen genom att göra ett urval på arbetsområde eller koncern/bolag.

Amina Blivik hemsida.jpg

Amina Blivik

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 69
Mobil:
073 445 82 03
E-post:
Skicka här

Amina hanterar uppdrag inom organisations- och processutveckling inom hela försörjningsprocessen. Hon arbetar bland annat med utvecklingsuppdrag inom inköpsorganisationer, regional samverkan av inköp, samt projektkoordinering och projektledning.

Amina har erfarenhet av att projektleda och genomföra komplexa upphandlingar inom hela upphandlingsprocessen, från förstudiefas till implementering och uppföljning. Hon har också kunskap inom säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling. Vidare har Amina arbetat strategiskt med kategoriarbete, framförallt inom entreprenad och tekniska konsulter.

I grunden är Amina fastighetsekonom och har kunskap inom områdena finansiering, värdering, fastighets- och handelsrätt. Hon har i tidigare arbete även fördjupat sig inom samarbets- och inköpsmodeller, särskilt inom partneringavtal.

Anton Samuelsson.jpg

Anton Samuelsson

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 86
Mobil:
072 998 11 65
E-post:
Skicka här
Beatrice Hodo.jpg

Beatrice Hodo

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 75
Mobil:
072 998 11 73
E-post:
Skicka här
Carl-Erik Ewerts

Carl-Erik Ewerthz

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 59 69
Mobil:
076 526 90 69
E-post:
Skicka här

Carl-Erik arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och överprövning. Han genomför upphandlingar inom bland annat varor, tjänster, kommunikationstjänster, tekniska konsulttjänster och IT-system. Carl-Erik har en juristexamen med inriktning mot kommersiell kontraktsrätt och en ekonomiekandidatexamen från Stockholms universitet.

Caroline Paues

Caroline Paues

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 03
Mobil:
076 125 19 21
E-post:
Skicka här

Arbetar med upphandling, utredning och rådgivning. Genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Hon har erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete från statlig myndighet och kommun. Caroline har en politices kandidatexamen från Karlstads universitet med inriktning mot rättsvetenskap.

Cen Chen

Cen Chen

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 59 09
Mobil:
072 546 15 32
E-post:
Skicka här

Cen arbetar med strategisk rådgivning i offentlig upphandling och genom hela försörjningsprocessen från analys av data till projektledning och implementering. Hon har drygt tio års branscherfarenhet inom inköp, upphandling, rådgivning, projektledning, styrning och analys.

Med en mycket bred kompetens leder, genomför och kvalitetssäkrar Cen komplicerade uppdrag inom bland annat varu-, tjänste-, it- och medicinteknikområdet. Cen har sedan tidigare en bakgrund som upphandlingskonsult och har nu en roll som senior affärsrådgivare inom Adda AffärsConcepts verksamhetsområde Styrning och analys. Cen är ekonom i grunden med inriktning mot marknadsföring.

Daniel Fredriksson

Daniel Fredriksson

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
031 701 62 02
Mobil:
072 729 05 60
E-post:
Skicka här

Daniel är upphandlingskonsult, arbetar med rådgivning och genomför upphandlingar inom varor och tjänster inom LOU. Han har vana av att projektleda och genomföra olika typer av komplexa upphandlingar och ramavtalsupphandlingar. Dessutom har han flera års erfarenhet av taktiskt och strategiskt inköpsarbete både inom privat och offentlig sektorn. Daniel har en kandidatexamen från Maskiningenjörsprogrammet samt en från Industriell ekonomi.

Delia Ander

Delia Ander

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
040 661 62 12
Mobil:
072 884 56 51
E-post:
Skicka här

Delia Ander arbetar som Senior Upphandlingskonsult på AffärsConcept sedan juni 2018 och genomför upphandlingar av tjänster och entreprenader. Hennes tjänst på AffärsConcept innefattar även rådgivning i upphandlingsfrågor, vara ombud vid överprövningar samt genomföra utredningar inom upphandlingsområdet. Delia har en Magisterexamen med inriktning i European Business Law and Administration från Lunds universitet, en fil.kand. med huvudämne handelsrätt/ EU-rätt från Lunds universitet och en juristexamen från Rumänsk Amerikanska Universitetet i Bukarest.

Ebba Bertilsdotter

Ebba Bertilsdotter

Bolagsjurist

Adda

Telefon:
040 661 62 13
Mobil:
072 508 19 07
E-post:
Skicka här
Elisabeth_Molin anpassas webb.jpg

Elisabeth Molin

Administrativ chef

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 59 26
Mobil:
070 305 22 70
E-post:
Skicka här

Elisabeth har ansvar för arbetsledning, utveckling och uppföljning av verksamheten samt budget och kvalitetssäkring. Dessutom arbetar hon med frågor kring upphandling, rådgivning, utredning och uppföljning samt håller utbildningar inom offentlig upphandling. Hon har omfattande erfarenhet av att leda och genomföra kvalificerade upphandlingar inom flera områden. Elisabeth är utbildad sjuksköterska och lärare och har högskoleutbildning i offentlig upphandling från Södertörns Högskola.

Emelie Sangré.jpg

Emelie Sangré

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 59 01
Mobil:
072 998 11 94
E-post:
Skicka här
Gussun Albadri

Gussun Albadri

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 30
Mobil:
072 997 20 87
E-post:
Skicka här

Gussun arbetar med verksamhetskritiska upphandlingar med höga krav på kvalitet och leverans. Hon har stor förståelse för kopplingen mellan avtal och affärer och har ett helhetsperspektiv som resulterar i affärsmässiga avtal och hon hjälper kunden att uppnå sina övergripande mål. Hon har lång erfarenhet av projektledning och bred kompetens inom hela upphandlingsprocessen, från strategiarbete till implementering och uppföljning. Hon har även erfarenhet av specialförfaranden såsom förhandlat förfarande och selektivt förfarande samt att inrätta dynamiska inköpssystem.

I Gussuns roll som senior affärsrådgivare och jurist inom verksamhetsområdet Upphandlings- och affärsjuridik ingår även att vara ombud i överprövningsprocesser, genomföra rättsutredningar med riskavvägningar och rekommendationer, samt att kvalitetssäkra uppdrag med affärsmässighet i fokus. Som tillägg har hon arbetat med internationella upphandlingsprojekt på både svenska och engelska och håller utbildningar inom offentlig upphandling och avtalsrätt. Gussun har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet.

Gustav Blomberg_mod

Gustav Blomberg

Verksamhetsområdeschef

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 59 13
Mobil:
076 146 87 13
E-post:
Skicka här

Gustav arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och överprövningar samt utbildar inom offentlig upphandling. Han genomför upphandlingar inom bl.a. försäkringsförmedling, revisionstjänster, kommunikationstjänster och distributionstjänster. Gustav har en jur. kand. från Stockholms universitet med inriktning mot internationell miljörätt och är notariemeriterad vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Hannes Härfast.jpg

Hannes Härfast

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 41
Mobil:
072 370 41 18
E-post:
Skicka här

Hannes arbetar med upphandling, överprövning, utredning samt strategisk och juridisk rådgivning. Han genomför upphandlingar inom samtliga segment. Hannes har erfarenhet av att genomföra komplexa utredningar kring strategiskt viktiga frågor inom offentlig upphandling och närliggande rätts- och ämnesområden. Han har läst juristprogrammet vid Uppsala Universitet med inriktning mot offentlig upphandling samt straff- och processrätt.

Heidi Karlander

Heidi Karlander

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 59 46
Mobil:
072 584 74 41
E-post:
Skicka här

Heidi arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och överprövning samt håller utbildningar. Hon har lång erfarenhet av att tillämpa LOU och LUF i upphandlingar av många typer av varor och komplexa tjänster. Utöver detta har hon arbetat med internationella upphandlingsprojekt på både svenska och engelska. Heidi har erfarenhet av att implementera och förvalta avtal samt att förhandla med leverantörer både under upphandlingsprocessen och under efterföljande avtalsperiod. Heidi har en affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings universitet.

Ida Ketonen_webb.jpg

Ida Ketonen

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
040 661 62 14
Mobil:
072 884 56 73
E-post:
Skicka här

Ida stöttar organisationer i utvecklingen av deras försörjningsprocesser och -strategier. Som erfaren förändringsledare leder hon uppdrag inom rådgivning, organisations- och strategiutveckling samt projektledning. Ida är certifierad projektledare, expert på hållbarhets- och mångfaldsfrågor samt en erfaren utbildare.

Jesper Nyreröd

Jesper Nyreröd

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 54
Mobil:
072 889 91 84
E-post:
Skicka här
Joel Silfverberg.jpg

Joel Silfverberg

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 85
Mobil:
072 998 11 64
E-post:
Skicka här
John Torbjörnsson.jpg

John Torbjörnsson

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
john.torbjornsson@adda.se
Mobil:
08 709 59 44
E-post:
Skicka här
Jonas_Frandestam_anpassad webb.jpg

Jonas Frändestam

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 59 34
Mobil:
076 213 49 53
E-post:
Skicka här

Jonas arbetar med upphandling och rådgivning samt håller utbildningar inom offentlig upphandling. Han genomför upphandlingar inom bland annat områdena för bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har mångårig erfarenhet av inköp och upphandling från både offentlig och privat sektor med fokus på t.ex. fordon, IT-system, telefontrafik och måleriprodukter. Jonas är civilingenjör med examen från Luleå tekniska högskola.

Karen Arista

Karen Arista Lindqvist

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 52
Mobil:
072 999 24 27
E-post:
Skicka här

Karen har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot EU-, miljö- och handelsrätt. Karen är senior affärsrådgivare och ansvarar för att självständigt planera samt genomföra upphandlingar. Karen genomför och projektleder upphandlingar inom LOU och LUF avseende bland annat konsulttjänster (baserade på ABK 09/AMA AF Konsult), fastighetstjänster samt entreprenadupphandlingar avseende bygg-, mark- och anläggningsentreprenader (baserade på AB 04 och ABT 06/AMA AF). Karen har även erfarenhet av AFF upphandlingar.

Karen biträder upphandlande myndigheter och enheter i ett stort antal överprövningsprocesser samt agerar juridisk rådgivare. Karen ger även löpande kvalificerad rådgivning i upphandlings- och sekretessfrågor och upprättar rättsutredningar. Karen har gedigna teoretiska och praktiska kunskaper om upphandlingslagstiftningen, dess tillämpning och gällande praxis. Utöver detta är Karen kursledare och har en mångårig erfarenhet av att kontinuerligt och självständigt hålla utbildningar och kurser inom offentlig upphandling.

Li Langemark_alt_bild_277x330.jpg

Li Langemark

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 59
Mobil:
072 999 42 99
E-post:
Skicka här
Lina Björnådal

Lina Björnådal

Bid Manager

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 59 48
Mobil:
072 580 79 41
E-post:
Skicka här
Lina Nyman.jpg

Lina Nyman

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 80
Mobil:
072 998 11 86
E-post:
Skicka här
Linnea Jonze

Linnea Jonze Sparrings

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 08
Mobil:
072 582 79 68
E-post:
Skicka här

Upphandlingskonsult, arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning inom offentlig upphandling. Hon genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Linnea har en juristexamen från Uppsala universitet med inriktning mot offentlig rätt.

Louise Grunberg.jpg

Louise Grünberg

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 74
Mobil:
072 998 11 70
E-post:
Skicka här
Matilda Lindgren_webb.jpg

Matilda Lindgren

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 88
Mobil:
072 884 56 69
E-post:
Mårten Nyström Holm

Mårten Nyström Holm

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 31
Mobil:
072 884 56 58
E-post:
Skicka här

Mårten arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och överprövningar. Han genomför upphandlingar inom bland annat områdena entreprenad, IT-tjänster och konsulttjänster samt projektleder samordnade upphandlingar. Mårten är jurist från Stockholms Universitet med inriktning mot offentlig upphandling och EU-rätt.

Rckard Andersson

Rickard Andersson

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 59 18
Mobil:
072 539 13 44
E-post:
Skicka här

Rickard arbetar med upphandling och rådgivning samt leder och genomför upphandlingar inom bland annat bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har många års erfarenhet av både strategiskt och praktiskt inköpsarbete inom fastighet och bygg och har även stor erfarenhet av varuupphandlingar. Rickard är Civilingenjör med examen från KTH i Stockholm.

Sonya justerad för extern webb.jpg

Sonya Budak

Utbildningsansvarig administratör

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 59 37
Mobil:
070 458 21 21
E-post:
Skicka här
Sophia Kjellberg

Sophia Klang Törnberg

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 59 55
Mobil:
072 539 97 28
E-post:
Skicka här

Arbetar med upphandling, utredning och rådgivning. Sophia har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig rätt.

Stephanie Konac.jpg

Stephanie Konac

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 59 25
Mobil:
072 724 32 72
E-post:
Skicka här

Stephanie arbetar med upphandling, projektledning, strategisk och juridisk rådgivning, utredning, avtalsförvaltning samt agerar ombud i överprövningar. Hon håller även utbildningar inom offentlig upphandling och entreprenadrätt. Hon har mångårig erfarenhet av att tillämpa LOU och har erfarenhet från advokatbyrå. Hon genomför upphandlingar avseende bland annat konsulttjänster, fastighetstjänster, transporttjänster samt entreprenadupphandlingar avseende bygg-, mark- och anläggningsentreprenader. Stephanie har en jur.kand. från Stockholms universitet med inriktning mot EU-rätt och fastighetsrätt.

Theodor Berglund.jpg

Theodor Berglund

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 90
Mobil:
072 997 60 96
E-post:
Skicka här
Tove Munther

Tove Munthe

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 59 87
Mobil:
072 539 13 45
E-post:
Skicka här

Tove arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning inom offentlig upphandling. Hon genomför upphandlingar av bland annat varor och tjänster. Tove har en juristexamen från Stockholms universitet, med inriktning mot bl. a. skadeståndsrätt.

William Jonsson.jpg

William Jonsson

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 16
Mobil:
073 384 00 36
E-post:
Skicka här
Gabriel Michélsen.png

Gabriel Michélsen

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08-709 59 28
Mobil:
070-984 08 74
E-post:
Skicka här
Alva Eriksson.jpg

Alva Eriksson

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08 709 55 82
Mobil:
070 984 07 74
E-post:
Skicka här
Silhuette_man4.jpg

Tobias Tegnér

Verksamhetsområdeschef Samhällsbyggnad

Adda AffärsConcept

Telefon:
08-709 55 19
Mobil:
076-895 28 51
E-post:
Skicka här
Pernilla Rasiwala.jpg

Pernilla Carlsson Rasiwala

Verksamhetsområdeschef

Adda AffärsConcept

Telefon:
08-709 59 32
Mobil:
076-895 28 94
E-post:
Skicka här
Eugenia Arksand.jpg

Eugenia Arksand

Affärsrådgivare

Adda AffärsConcept

Telefon:
08- 709 59 24
Mobil:
072 176 19 14
E-post:
Skicka här