Referensuppdrag - för kvalitet och kompetens

Nedan hittar du några av våra tidigare uppdrag hos kunder som delat med sig av sin upplevelse av att arbeta tillsammans med oss.

_____________________________________________________________________________Hebygårdar och Hebyfastigheters logotyp

AffärsConcept utförde ett antal lokalvårdsupphandlingar för bl.a. trapphus och förskolor för Hebygårdar och Hebyfastigheter under 2020.

AffärsConcept gav oss precis det stöd vi behövde och genomförde upphandlingarna på ett mycket professionellt sätt.

Pernilla Winterqvist Boman, Besiktning & administration & lokalvårdschef, Hebygårdar & Hebyfastigheter

_____________________________________________________________________________

Lidköpings kommuns logotyp

AffärsConcept genomförde 2016 en direktupphandling av konceptstudie för nytt avloppsreningsverk i Lidköping, där enbart kvalitet utvärderades.

AffärsConcept visade på stor kreativitet och juridiskt kunnande, där vi fick en nära dialog med marknaden under upphandlingen där kvalité och innovation var i fokus.

Pernilla Bratt, VA-chef, Lidköpings kommun

_____________________________________________________________________________Varbergs fastighets AB logotyp

AffärsConcept gjorde 2020 en genomgående analys av Varbergs fastigheters arbetssätt och struktur för anskaffning och upphandling. Dern resulterade i en genomförandeplan för att positionera upphandling som strategiskt viktigt för att nå verksamhetens mål.

AffärsConcept gjorde en grundlig och bred analys av våra interna processer avseende upphandling och satte fingret på många viktiga aspekter där vi måste utveckla oss.
Vi är mycket nöjda så här långt, och planerar nu för kommande steg.

Martin Rylander, vd, Varbergs Fastigheter AB

_____________________________________________________________________________Båstads kommuns logotyp

På uppdrag av Kommunförbundet Skåne var AffärsConcept 2020 rådgivande i hållbarhetsfrågor och tog fram stödmaterial till flera kommuner i Skåne.

AffärsConcept hjälpte oss i arbetet med hållbara inköp, genom att ta fram ett enkelt och överskådligt utbildningsmaterial för verksamheterna. Detta gjorde de på bästa sätt!

Ann-Heléne, Upphandlingschef, Båstads Kommun

_____________________________________________________________________________

Adda AffärsConcepts affärsrådgivare kombinerar affärsfokus med juridisk kompetens och hjälper dig i offentlig sektor att göra lyckade affärer!