Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

1 mars 2019 Hållbarhet

Dåliga arbetsvillkor när plasthandskar framställs i Malaysia

Larmrapporter har inkommit från flera håll om slavliknande förhållanden på fabriker i Malaysia som tillverkar plasthandskar för bl.a. sjukvård. Rapporterna visar hur viktigt det är att följa upp upphandlade avtal och kontrollera att hela kedjan av leverantörer och underleverantörer efterlever ställda krav.

news-icon

Malaysia är världens största exportland av plasthandskar som bland annat används i vården. I december rapporterade människorättsorganisationer och internationella medier om usla arbetsvillkor i fabrikerna där handskarna tillverkas. SvD har i flera artiklar berättat hur migranter från Bangladesh och Nepal under slavliknande förhållanden tvingas arbeta för att framställa plasthandskar. Genom kedjor av leverantörer och underleverantörer når handskarna sedan Europa och landar i slutänden hos bl.a. svenska regioner.

I och med larmrapporterna har regionernas samarbetsorgan Hållbar upphandling gjort en utredning av de svenska regionernas handskleverantörer och upptäckt att en stor andel har underleverantörer med fabriker i just Malaysia.

Samarbete för att genomföra fabriksrevisioner

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) arbetar aktivt och systematiskt för ökad social, etisk och miljömässig hållbarhet i såväl sina egna som sina kunders upphandlingar och driver bl.a. uppföljningstjänsten Hållbarhetskollen. Genom denna har man tillsammans med regionerna sedan en tid tillbaka påbörjade planer på att genomföra fabriksrevisioner inom det aktuella området i Malaysia.

- Vi delar upp ansvaret så att regionerna genomför fabriksrevisioner nu under våren på handskleverantörer som är vanligt förekommande i regionernas upphandlade avtal medan vi genomför fabriksrevisioner på leverantörer av inkontinensprodukter, preventivmedel och kontorsprodukter under hösten, berättar Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på SKL Kommentus Inköpscentral.

Som en första åtgärd har SKI och Hållbar upphandling kontaktat leverantörer som kan ha produktion i Malaysia och frågat om de har agerat på larmrapporterna och om de har koll på hur förhållandena ser ut för särskilt utsatta grupper som t.ex. migrantarbetarna.

- Även om mediebevakningen mestadels fokuserat på handsktillverkare så misstänker vi att även andra branscher där migrantarbetare förekommer i Malaysia är problematiska ur detta perspektiv, säger Peter.

Hållbarhetskollen hjälper kunderna med uppföljningar

SKI tillhandahåller sedan flera år uppföljningstjänsten Hållbarhetskollen för sina kunder. Med Hållbarhetskollens hjälp kan kunderna ta del av samordnade uppföljningar av etiska och sociala krav i upphandlingar.

- Vid uppföljningarna kontrollerar vi att de krav som många upphandlande myndigheter ställer i sina avtal uppfylls, t.ex. FN:s barnkonvention och ILO:s åtta kärnkonversioner, säger Peter.

Hållbarhetskollen ansvarar för att uppföljning av processer och rutiner görs hos avtalsleverantören genom kontorsrevisioner, och i de fall där det behövs genomförs kontroller på tillverkningsanläggningar runt om i världen, i t.ex. Kina, Malaysia, Pakistan, Thailand, Litauen och Polen.

- Vi strävar hela tiden efter att minska negativa effekter på miljö, hälsa och arbetsvillkor. Genom våra uppföljningar vill vi både stödja våra kunder i att följa upp deras avtal samt säkerställa att produkterna i våra egna ramavtal är framställda på ett etiskt, socialt och miljömässigt schysst sätt, avslutar Peter.

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar