Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

13 december 2019 Upphandling | Hållbarhet

Hållbar upphandling i kommuner utvärderad

Inköpscentralen har utvärderat 10 kommuners arbete med hållbar upphandling. Utvärderingen identifierar gemensamma utmaningar, utvecklingsmöjligheter och goda exempel på metoder och initiativ från kommunerna.

news-icon

I den sammanfattande rapporten konstaterar vi att det personliga engagemanget är viktigt för att driva utvecklingen mot hållbar upphandling. En annan övergripande slutsats är att upphandling har potential att bidra ännu mer till kommunernas hållbarhetsambitioner.

- Vi ser att många upphandlare och medarbetare tar ett personligt ansvar för hållbar upphandling. Det är en viktig framgångsfaktor för att lyckas, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på SKL Kommentus Inköpscentral.

En svårighet som vi har identifierat är hur man ska prioritera och väga olika aspekter mot varandra som funktion, kostnad, miljöaspekter och risker. Likaså är behovet av resurser och rätt kompetens avgörande för att en organisation ska lyckas med hållbar upphandling.

- Det är viktigt att prioritera upphandlingar där stor hållbarhetsnytta kan uppnås och att man ser till att ha resurser och kompetens som matchar ambitionerna med sin hållbara försörjning, fortsätter Peter.

Helhetssyn, systemtänk och samverkan är viktiga ledord i fortsatt utveckling av hållbar upphandling visar rapporten. Hela rapporten finns att läsa här (PDF-dokument, 724 kB, nytt fönster).

Tips till kommuner som vill komma igång med hållbar upphandling

Var kan ni göra skillnad?

Identifiera de viktigaste områdena där hållbar upphandling kan göra skillnad och prioritera några av dessa. Utgå från kommunens miljöprogram och hållbarhetsambitioner.

Bädda för tvärfunktionellt arbete

Dialog och samverkan inom kommunens förvaltning och mellan olika nivåer i kommunens verksamhet kommer att krävas för hållbar upphandling. Skapa nätverk och samverkansformer som löpande bidrar till detta.

Utgå ifrån behovet

Börja med att ta reda på vad ni behöver köpa in och olika sätt att möta behovet. Genom att utgå ifrån behovet öppnar ni upp för alternativa metoder och produkter. Ställ krav som är bra både för er, miljön och de personer som producerat varan.

Tydliggör riktlinjer och grunder för vägval

En tydlig inköpspolicy och riktlinjer för denna är god hjälp på vägen. Involvera många olika funktioner i utvecklingen av ambitioner och interna principer. Diskutera och tydliggör ansvarsfördelning och samverkansformer.

Vad säger marknaden?

Öppna för dialog med potentiella leverantörer om krav som är möjliga att ställa. Genom lyhördhet kan man spetsa till kravställningen och kanske förbättra det slutliga resultatet.

Lär av andra

Mycket är redan gjort inom hållbar upphandling. Ta vara på andras erfarenheter och metoder genom att avsätta tid för samverkan och omvärldsbevakning.

Ställ färre krav – följ upp mer

Det är mer effektfullt att ställa och följa upp ett fåtal krav, än att ställa många krav som inte följs upp. Krav som inte följs upp skapar skev konkurrens och leverantörer i framkant riskerar att slås ut. Var noga med att formulera hållbarhets- och miljökrav som är entydiga, systematisera uppföljningen och återanvänd erfarenheterna i kommande upphandlingar. Planera och budgetera också för uppföljning i startskedet av en upphandling.

Underskatta inte behovet av kompetens

De som arbetar med att ställa krav ska känna sig trygga att ställa hållbarhetskrav och förstå innebörden. Det är därför viktigt att kontinuerligt investera resurser till och utbilda upphandlare om hållbarhet och hållbarhetsspecialister om LOU.

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar
Kontakt person bild

Peter Nohrstedt

Hållbarhetschef
Adda, Adda Inköpscentral
08 709 59 07
072 546 15 27

Om utvärderingen

Utvärderingen av kommunernas arbete med hållbar upphandling genomfördes via granskning av styrdokument och intervjuer med nyckelpersoner i kommunerna.

Kommuner som varit med om att bygga upp Hållbarhetskollen erbjöds en kostnadsfri genomgång av deras arbete med hållbar upphandling. Tio kommuner anmälde intresse för utvärderingen som genomfördes med utgångspunkt i den vägledande standarden ISO 20400 Hållbar upphandling.