24 april 2019 Ramavtal

Lätt att avropa särskilda boenden på Bostadsavtalet

SKL och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tagit fram stöddokument och informationsfilmer för att underlätta kommunernas avrop av särskilda boenden från ramavtalet Bostadshus 2016.

Kombinationen av ett äldre fastighetsbestånd och en växande och åldrande befolkning innebär att många kommuner behöver renovera och ersätta befintliga boenden med särskild service för socialpsykiatri, funktionshindrade och äldre.

SKIs ramavtal för Bostadshus kan användas för att avropa särskilda boenden. För att underlätta för kommunerna har SKL och SKI tillsammans med Winroth arkitekter, kommunrepresentanter och bostadsleverantörerna tagit fram stöddokument i form av handledningar, mallar och informationsfilmer.

- Stöddokumenten ska underlätta för kommunerna att definiera sina funktionskrav för boendet och ge kortare projekttider och kostnadseffektivitet, säger Sara Baggström, kategoriansvarig för Bygg och fastighet på SKI.

SKI:s webbsida för ramavtalen finns nu avropsunderlag i form av handledningar, avropsmallar och utvärderingsmallar samt informationsfilmer om möjligheterna att avropa särskilda boenden från ramavtalen för den som vill få en snabb översiktlig introduktion.

-Vi vill även samla referensobjekt med särskilda boenden och trygghetsboenden som avropas från bostadsramavtalen och presentera dessa på webbsidan allteftersom, fortsätter Sara.

SKL:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor har finansierat arbetet med stöddokumenten.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar