Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

11 mars 2020 Juridik

Vi vill få regeringen att lyfta frågan om takvolymer i EU-domstolen

I dagarna har SKL Kommentus tillsammans med SKR skickat in ett brev till civilminister Lena Micko. I brevet uppmanas regeringen att yttra sig i EU-domstolen och vi hänvisar till ett pågående mål som handlar om att bland annat takvolymer ska anges i ramavtal med risk för att det annars kan ogiltigförklaras.

news-icon

(Bild: Åsa Edman, SKL Kommentus)

Åsa Edman, chefsjurist på SKL Kommentus, förklarar svårigheterna med utvecklingen i domstolars och myndigheters praxis. -Takvolymer är det maximala värdet eller kvantiteten av varor eller tjänster som får köpas på ett ramavtal. Det är många av dagens ramavtal som saknar takvolymer. Majoriteten av Sveriges upphandlande myndigheter saknar också system för att prognostisera och följa upp volymangivelser. Och även de som har system har svårt att prognostisera och precisera fyra års behov. Som exempel kan nämnas att behoven i vården varierar på grund av patientrörlighet, politiska beslut, epidemier, särskilda händelser etc.

Varför är den här frågan angelägen för SKR och SKL Kommentus?

- Målet är angeläget på grund av att ogiltigförklaring riskerar att påverka ramavtalen och därmed försörjningen av varor och tjänster till offentlig sektor. Och nästan 40 % av alla upphandlingar i Sverige resulterar i ramavtal. Syftet med ramavtal är att de på ett effektivt sätt ska förse offentlig sektor med varor och tjänster. Den nuvarande utvecklingen i praxis leder tyvärr till motsatt effekt, förklarar Åsa.

Det är viktigt att ramavtalen får fortsätta vara ett effektivt instrument för att förse offentlig sektor med varor och tjänster.

-Vi menar att 2014 års upphandlingsdirektiv inte kräver att takvolymer och uppskattade volymer ska anges i form av kvantiteter. Det går att tolka lagstiftningen så att man kan ange dem i kronor.

-Vidare vill vi som arbetar med nationella ramavtal kunna dela in dem i mindre geografiska områden eller olika produktområden för att fler företag ska ha möjlighet att lämna anbud. Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten anger samstämmigt att takvolymer ska anges för varje sådant område. Det är närmast ogörligt för oss. Vi anser att syftet med praxisen om takvolymer är att upphandlingar inte ska undandras den inre marknaden. Då räcker det att ange takvolymerna för ramavtalet i sin helhet.

Varför väljer ni att vända er direkt till regeringen?

- Det är endast regeringen som har rätt att yttra sig i EU-domstolen.

Vad önskar ni uppnå?

- Vi vill att regeringen yttrar sig i målet i EU-domstolen. Ramavtal som saknar takvolymer eller uppskattade volymer ska inte behöva blir föremål för ogiltigförklaring. Det är viktigt att ramavtalen får fortsätta vara ett effektivt instrument för att förse offentlig sektor med varor och tjänster.

Läs brevet i sin helhet här. (PDF-dokument, 1,1 MB, nytt fönster)

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar

Lediga jobb hos oss

Här hittar du våra annonser på lediga tjänster. 
Varmt välkommen att söka!