Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

28 januari 2020 Upphandling | Ramavtal

En ny aspekt i stadsplaneringen

Att skapa trevliga miljöer i städer har alltid varit främsta fokus för stadsplanerare, samtidigt som det har varit viktigt att fordon kan ta sig fram. När Europa däremot drabbats av flera terrorattacker, där fordon har använts för att köra på människor, har förutsättningarna för att planera staden förändrats.

news-icon

Sveriges kommuner och regioner, SKR, släppte 2018 skriften ”Skydd mot fordonsattacker”. Den fungerar som en vägledning om hur skydd ska integreras, såväl i dagens stadsbild som i den framtida, utan att behöva göra avkall på framkomlighet eller den öppna stadsmiljön.

I samband med att skriften släpptes valde SKL Kommentus Inköpscentral att undersöka om fordonshinder kan bli ett framtida ramavtal.

- Då detta är ett nytt sätt att tänka i stadsplaneringen vill vi hjälpa våra kunder i arbetet med att skydda kommunerna mot fordonsattacker, vansinnesdåd, sjukdomsfall eller liknande händelser, säger Henrik Ellung, kategoriansvarig på SKL Kommentus Inköpscentral. Därför valde vi att ha med fordonshinder i vår portfölj.

Under förstudien och upphandlingen skedde täta dialoger med leverantörer, beställare, även Polisen har kontaktats. Dessutom har Inköpscentralen, med hjälp av Statens väg- och transportforskningsinstitut, tagit fram lämpliga nivåer för internationella krocktester. I dessa tester har man undersökt hur mycket hindret ska klara av att stoppa, vikt på fordonet, hastighet och bromssträcka.

Upphandlingen omfattar testade hinder för olika behov avsedda att påverka, hindra och styra trafiken.

Inom kort ska upphandlingen annonseras och avtalet beräknas vara klart för avrop i april i år. Då ett liknande avtal inte finns hos Statens inköpscentral kan även statliga bolag och myndigheter avropa från det om de anmäler intresse innan upphandlingen annonseras.

- Vi hoppas och tror att avtalet kommer att generera stor kundnytta både till kommuner och regioner som till statliga bolag, säger Henrik.

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar

Här kan du läsa mer om Fordonshinder 2020

Via sidan kan också du som arbetar på statlig myndighet eller bolag anmäla ert intresse att avropa från avtalet när det är klart.

Skillnaden mellan SKL Kommentus Inköpscentral och Statens inköpscentral

Alla svenska kommuner, regioner och kommunala bolag kan bli kund hos SKL Kommentus Inköpscentral och använda våra ramavtal. Om ett avtal finns hos oss, men inte hos Statens inköpscentral kan även statliga myndigheter använda just det avtalet också.

Ramavtalen som Statens inköpscentral upphandlar kan användas av statliga myndigheter under regeringen samt andra offentlig styra organ. Dessutom kan kommuner och regioner använda deras avtal på IT- och telefoniområden.