Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

14 september 2020 Ramavtal

Första DIS-upphandlingen för solceller går hem hos både kund och leverantör

SKL Kommentus Inköpscentrals dynamiska inköpssystem (DIS) för solcellslösningar är färdigt och har använts för första gången i Håbo kommuns upphandling av solceller.

news-icon

Att göra upphandlingen av solceller till ett dynamiskt inköpssystem var ett lätt beslut för teamet på SKL Kommentus Inköpscentral när de stod i startgroparna för att påbörja arbetet 2019 . Det berättar Pernilla Jönsson, upphandlare på Inköpscentralen.

- Solcellsbranschen är mycket expansiv både vad gäller antal leverantörer och teknikutvecklingen. Med ett DIS-upplägg kan nya leverantörer och teknik göras tillgänglig för beställare löpande under DIS:ets livstid, det betyder att det alltid kommer vara aktuellt, förklarar hon.

Intresset från leverantörerna att delta i det fortfarande ganska ovanliga upplägget är stort. Inköpscentralen får löpande in nya ansökningar om kvalificeringar till DISet.

- En del leverantörer är ovana vid hur ett DIS fungerar och därför har vi genomfört leverantörsdialog för att sprida kunskap om DIS i allmänhet och specifikt hur just de dynamiska inköpssystemen av solceller är upplagda.

Meningen med upphandlingsformen är att underlätta för Inköpscentralens kunder, alltså kommuner och regioner, att upphandla solcellslösningar. Kunden står bakom upphandlingen men får stöd av Inköpscentralen hela vägen genom upphandlingsprocessen. För beställaren finns gott om stöddokument som till exempel färdiga mallar för förstudie och kontrakt att tillgå. Till det tillkommer Inköpscentralens riskanalys gällande mänskliga rättigheter samt underlag för tekniska krav och utvärdering av miljöfaktorer.

Många fördelar med solceller

Först ut att använda det nya DISet är Håbo kommun som nu slutfört en första upphandling av solceller till kommunhuset och under hösten kommer få en leverans av leverantören Solkompaniet . Hannu Gybo arbetar som fastighetsförvaltare på Fastighetsavdelningen hos Håbo och berättar om bakgrunden till solcellsupphandlingen.

- Beslutet att installera solceller springer ur kommunens politiska önskemål. Dessutom ser vi att det är ett effektivt sätt för oss att minska på energikostnaderna.

Petter Sjöström, projektutvecklare på Solkompaniet tycker att solceller är ett självklart val.

- Som beställare minskar du ditt beroende av en svajig elmarknad när du installerar solceller. Du får relativt billig el, skapar arbetstillfällen i Sverige och är samtidigt med och bidrar till lösningen på vår tids största kris, säger han.

”DISet har verkligen underlättat för oss”

Vid sin sida under arbetet med upphandlingen har Hannu haft upphandlare Eva Öberg. Hon tycker att Inköpscentralens DIS har varit till stor hjälp för Håbo kommuns arbete.

- DISet har verkligen underlättat för oss och varit ett smidigt sätt att uppnå målen med upphandlingen, berättar Eva.

Hannu Gybo har också känt sig trygg med DIS-upplägget:

- Allt var under kontroll och alla förarbeten var klara när vi drog igång. Jag kunde bara fylla på med mina expertkunskaper som fastighetsförvaltare, säger han.

Pernilla Jönsson på Inköpscentralen är glad att höra att hon och kollegorna lyckats med avsikten att göra DISet enkelt för beställarna att använda.

- Under arbetet tog vi fram anvisningar tillsammans med experter på tekniken för området som vi sedan testade hos en referenskund innan vi slutligen annonserade underlaget. Det är kul att höra att Håbo tycker vi har träffat rätt.


Pernilla Jönsson, Petter Sjöström, Solkompaniet, Eva Öberg och Hannu Gybo, Håbo kommun
SKL Kommentus Inköpscentral

Hållbarhetsfokus – ett lyft för hela svenska solcellsbranschen

Ett annat viktigt mål för Inköpscentralen var att ha ett högt fokus på hållbarhet i DISet.

- Vi ville lyfta hållbarhetsperspektivet till en högre nivå än vad vi sett i liknande upphandlingar tidigare, förklarar Pernilla.

Just det är också vad Petter Sjöström på Solkompaniet framhäver som en stor vinst med Inköpscentralens DIS.

- Det är speciellt roligt att Inköpscentralen värderar kvalitets- och miljöaspekter högt, jag tror att det kommer att innebära ett lyft för hela den svenska solcellsbranschen, säger han.

En viktig fördel för leverantörerna tycker Petter är DISets standardiserande av kundernas inköpsprocesser.

- För oss som deltar i upp emot hundra offentliga upphandlingar på ett år sparar det mycket tid om förfrågningarna är mer likartade. Eftersom Inköpscentralen har gjort ett gediget förarbete är underlagen väl genomarbetade vilket gör att beställaren helt enkelt blir mer professionell än i många andra upphandlingar. Det underlättar hela projektet att ha en beställare som är väl insatt, då kan också vi hålla högre kvalitet genom hela processen.

”Anslut er till DISet”

Planen är att solcellerna från Håbo kommuns första upphandling genom DISet ska vara på plats i december. Redan nu börjar de dock förbereda sig för att genomföra ytterligare en upphandling på samma sätt.

- Nu när vi vet att det funkar så bra och har kommit i mål med den första upphandlingen är vi redo att göra en till, avslutar Eva.

På frågan om vad man ska tänka på när man som organisation vill installera solceller har Petter Sjöström ett självklart svar:

- Anslut er till DISet, där kommer ni att få all den hjälp ni behöver för att kunna realisera era projekt på ett sätt som uppfyller såväl tekniska som administrativa krav.

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar

Vill du veta mer om Solcellslösningar 2019?

Läs mer på webbsidan där du också kan se filmen från vår informationsdag i maj. Vi går då igenom vad ett DIS innebär samt alla steg för hur du går tillväga.