Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

14 september 2020 Ramavtal

Första förskolan på ramavtal på gång i Åre

Nu är första förskolan genom SKL Kommentus Inköpscentrals och SKRs ramavtal för förskolor på väg att uppföras. Årehus har beställt en förskola från Skanska som ska stå klar i oktober 2021.
"Vi vet att ramavtalet baseras på ett väl genomarbetat förfrågningsunderlag och det är en betydligt snabbare process att avropa från det än att starta från noll," säger Helen Olausson, vd på Årehus.
,

news-icon

Ramavtalet för uppbyggnaden av förskolor upphandlades genom ett samarbete mellan SKL Kommentus Inköpscentral och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet med ramavtalet är att hjälpa kommunerna tillgodose det växande behovet av förskolor som finns i Sverige.

– För SKR är ramavtalet ett sätt att stödja våra medlemmar då det ger kommunerna förutsättningar till snabbare och mer kostnadseffektiva processer vid nybyggnation av förskolor, förklarar Maria Caryll som är chef för utbildningssektionen på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKR.

Hon tycker att en av de största utmaningarna med arbetet med ramavtalet var att ta fram byggnader av hög kvalitet som stöttar det pedagogiska arbetet till ett bra pris.

– Det har lyckats genom ett samarbete mellan många professioner inom utbildning och fastighet, arkitekter, leverantörer och framförallt de förskolebarn som har varit delaktiga.

Konceptförskolor bidrar till samhällsnyttan

Allra först ut att avropa en ny förskola är Åre kommun.

– Vår kommun växer och vi har stor inflyttning av invånare i barnafödande ålder här vilket visar sig i ökad efterfrågan på barnomsorg, säger Helen Olausson, vd på Årehus.

Årehus har tidigare uppfört ett trygghetsboende via Inköpscentralens ramavtal för bostadshus och är mycket nöjda med resultatet. Därför var det inte ett svårt beslut att göra på samma sätt med den nya förskolan.

– Vi vet att ramavtalet baseras på ett väl genomarbetat förfrågningsunderlag och det är en betydligt snabbare process att avropa från det än att starta från noll, berättar hon.

Nicklas Hagervall, affärsutvecklare hos Skanska som är leverantör av förskolan, instämmer:

– När man i förväg har tagit fram färdiga koncept för kommunerna att utgå ifrån blir hela processen snabbare. Både ledtider, leveranser och beslutsprocessen hos kommunerna kortas ner. Centrala inköp möjliggör dessutom bättre priser och man kan i ett tidigt skede ringa in totalkostnaden. Listan på fördelar går att göra lång och den går i rak linje med samhällsnyttan, säger han.

”Nu ska vi ta fram hundra förskolor”

Skanskas målsättning är att leverera minst hundra förskolor genom ramavtalet. Det stora antalet innebär en stor skillnad i arbetsprocessen jämfört med andra projekt.

– Entreprenörer och beställare är generellt duktiga på att göra styckeprojekt och ganska ovana med koncept. Nu ska vi ta fram hundra förskolor, det kräver ett annat arbetssätt, menar Nicklas.

En utmaning som han ser är att hålla sig till de på förhand framtagna koncepten och samtidigt möta kommunernas förväntningar på anpassningar.

– Desto fler anpassningar vi utför ju längre från konceptet kommer vi. Det är roligt med utmaningar men de går till viss del i konflikt med det optimala koncepttänket. Där försöker vi hitta en balans tillsammans med kunderna, säger han.


Maria Caryll, SKR, Annelie Thelin, Åre kommun, Helen Olausson, Årehus, Nicklas Hagervall, Skanska

”Vi vill skapa mötesplatser för barnen där samlärande är möjligt”

Årehus har beställt en av de större konceptförskolorna på ramavtalet, med sex avdelningar och plats för 90 - 110 barn för att skapa kapacitet också för framtiden. Annelie Thelin arbetar som verksamhetschef förskola i Åre och har varit involverad i upphandlingen redan från start som medlem i en av referensgrupperna. För henne har det framförallt varit de pedagogiska behoven som varit viktiga när de tittat på vilken typ av förskola de ville bygga.

– Vi behöver flexibla lokaler där vi kan förändra lärmiljöerna utifrån pågående projekt och anpassa rummens funktion efter olika gruppkonstellationer, förklarar hon.

En annan central aspekt som Annelie betonar är möjligheten till givande möten, både mellan barnen och förskolelärarna.

- Vi vill kunna skapa många olika mötesplatser för barnen där samlärande är möjligt. Dessutom måste personalen ha tillgång till mötesplatser för kollegiala utbyten som skapar möjligheter för vårt kvalitetsarbete.

Första spadtaget tas i september

Årehus har precis fått bygglov för förskolan och i slutet på september sätter Skanska spaden i backen för att påbörja markarbetet. Den generella tiden för att bygga en konceptförskola beror på, säger Nicklas Hagervall. Produktionstiden för de olika koncepten ligger runt åtta till tio månader men tid behöver även avsättas för markarbeten och kommunens egen process kring bygglov och bygganpassningar.

För Maria Caryll på SKR är det första avropet på ramavtalet en milstolpe:

– Det känns verkligen både roligt och spännande att följa hur förskolebyggnader nu börjar ta form ute i landets kommuner. Ramavtalsupphandlingen har synliggjort betydelsen av bra förskolelokaler och en lärmiljö av hög kvalitet.

Senast den 1 oktober nästa år ska Åres nya förskola stå redo att välkomna de första grupperna med förskolebarn.

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar

Kvalitetssäkrande Funktionsprogram

Som underlag till ramavtalsupphandlingen har ett genomarbetat Funktionsprogram tagits fram. Funktionsprogrammet kvalitetssäkrar och kravställer en bra förskola med barnfokus, där barn kan utvecklas, trivas, leka och lära tillsammans med en god arbets­miljö för personalen. Funktionsprogrammet finns tillgängligt att använda även utanför ramavtalet.

Ladda ner funktionsprogrammet som pdf