Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

15 april 2020 Upphandling | Hållbarhet

Ny möjlighet att följa upp kemikaliekrav

När varorna till offentlig verksamhet såsom exempelvis skolor, förskolor, sjukhus och vårdinrättningar upphandlas och köps in är det möjligt att ställa krav på att vissa kemiska ämnen inte får förekomma. Därefter behöver avtalen följas upp för att säkerställa att leverantörerna uppfyller de ställda kraven. Här kommer KemKollen in. KemKollen är ett verktyg för samordnad uppföljning av kemikaliekrav i upphandlingar.

news-icon

KemKollen löper årsvis med nya fokusområden varje år. Urvalet av vilka avtal, kemikaliekrav och varor som följs upp sker tillsammans med de kommuner och regioner som anmält deltagande i årets projektomgång.

KemKollen ingår i SKL Kommentus serviceavgift och avser uppföljning av kommuner och regioners egna avtal. SKL Kommentus Inköpscentral köper in produkter som finns på kommuner och regioners egna avtal och skickar dessa för kemiska analys av innehållet.

- KemKollen samlar personer som bidrar med erfarenhet och expertkompetens i arbetet med att välja ut kemikaliekrav och produkter att följa upp, upphandla analyslaboratorium och tolka kemiska analysresultat. Framförallt kommer KemKollen bli en kunskapsportal för kemikaliekrav i upphandling, leverantörernas systematiska arbete med kundrelaterad kemikaliekrav och kemiskt innehåll i varor, säger Anna Löfström, hållberhetsstrateg på SKL Kommentus.

Målsättningen är att alla resultat från genomförda kemiska analyser ska delas till Inköpscentralens kunder.

- KemKollen är ett verktyg för kommuner och regioner att uppfylla det nationella miljömålet giftfri miljö såväl som flera av FN:s globala hållbarhetsmål där mål 12 - hållbar konsumtion och produktion är särskilt framträdande. Även varuleverantörer får hjälp i sitt arbete med att byta ut varor som innehåller skadliga ämnen till bättre alternativ, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på SKL Kommentus.

logga kemkollen.png

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar

Vill du veta mer om KemKollen?

Här kan du läsa mer om KemKollen och anmäla dig till KemKollens intressentgrupp. Om du har frågor, kontakta Anna Löfström.

Kontakt person bild

Anna Löfström

Hållbarhetsstrateg
Adda Inköpscentral
040 685 25 97
072 999 42 70