Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

6 maj 2020 Ramavtal

Så fungerar det tillfälliga ramavtalet för bristvaror till kommunernas vård- och omsorgsverksamheter under Coronapandemin

Som vi tidigare har skrivit om, har SKL Kommentus Inköpscentral på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingått ett ramavtal med distributören OneMed. Avtalet gäller sourcing, lagerhållning, distribution och fakturering av ett antal varor som det råder brist på inom kommunernas vård- och omsorgsverksamheter. Kommuner kommer kunna beställa på avtalet genom en webbutik som väntas vara på plats inom en månad.

news-icon

Syftet med det tillfälliga ramavtalet är att öka inflödet av ett antal förbestämda bristprodukter till Sveriges kommuner, vilket möjliggörs av att Inköpscentralen går in och tar betalningsansvaret för stora beställningar enligt en principöverenskommelse som ingicks mellan flera parter den 16 april.

Ramavtalet omfattar munskydd, visir, förkläden, handskar, handdesinfektion och ytdesinfektion och innebär att Inköpscentralen samordnar inköpen av varorna, som sedan alla Sveriges 290 kommuner kan beställa.

Beställningar görs genom webbutik

OneMed upprättar en webbutik som beräknas öppna i slutet på maj när vi hunnit få tag i några av bristvarorna i tillräckligt stor mängd. Hittills har vi lagt ordrar på skyddsförkläden, visir, handsprit och ytdesinfektion för leverans senare i maj.

Butikens utbud ökar allteftersom vi hittar erbjudanden på världsmarknaden som är av godkänd kvalitet och där pris, inklusive frakt, under rådande omständigheter bedöms som rimligt. Vi kommer uppdatera de som är ansvariga för att samordna behoven inom kommunerna när nya varor kommer in och lagerförs.

En samarbetspartner möjliggör stora beställningar

Vi har valt att samarbeta med en enskild distributör, OneMed, för att det möjliggör för oss att konkurrera på världsmarknaden genom att lägga stora beställningar. Volym är en nyckelfaktor som gör oss till mer attraktiva köpare. Genom OneMed går beställningarna vidare ut till flera leverantörer.

En och samma partner för såväl lager, distribution och administration förenklar också i samarbetet. OneMed har en stabil infrastruktur, upparbetade kontakter med de flesta kommunerna och är redan ramavtalsleverantör hos oss.

Många kommuner har egna avtal med OneMed och leveranserna på dessa påverkas inte av det nya ramavtalet.

Genom att bygga upp ett enkelt och välfungerande varuflöde från beställning till leverans hoppas vi kunna tillgodose kommunernas behov av skyddsutrustning på medellång och längre sikt samt möjliggöra effektivare samarbeten.

Kommentarer (3)
Katarina
1. Skrivet den 9 februari 2021 kl. 08.46

Flera personal i flera av kommunerna i vårt län har fått eksem av Torky-munskydden som kommer från avtalet. OneMed hanterar inte det eftersom de är en tredjepartsleverantör. Hur ska problem hanteras inom ramen för detta avtal?

Caroline
2. Skrivet den 27 maj 2020 kl. 11.39

Det står ett max antal som man får beställa av produkterna i webshopen
Hur ofta kan man beställa detta max antal, hur många gånger?

caroliina
3. Skrivet den 25 maj 2020 kl. 10.43

Hur får vi info om var vi hittar webbutiken samt när?

Skriv en kommentar

På ramavtalssidan kan du läsa mer om ramavtalet och se i större detalj hur ni som kommun förebereder er för att använda det på bästa sätt. 

Frågor och svar

Vem får beställa från avtalet?

I första hand kommunala och privata vård- och omsorgsverksamheter, inklusive LSS-verksamheter.

Gäller inte vanlig avropsanmälan för detta ramavtal?

Kommunen utser samordnare som gör avropsanmälan genom att fylla i blanketten ”Anmälan för avrop – kommunal verksamhet” respektive ”Anmälan för avrop – privat verksamhet” som finns på vår ramavtalssida Bristvaror till kommunala vård- och omsorgsverksamheter. Då det på detta ramavtalet är ett begränsat antal av produkterna som hanteras utanför gängse rutiner, så behöver de få ett eget flöde hos OneMed och därför skickas blanketten till dem.

Vem ska samordnarna i kommunerna anmäla sig till?

Samordnarna anmäler sig till OneMed genom att fylla i blanketten Anmälan för avrop – kommunal verksamhet och/eller privat verksamhet. I den blanketten fyller samordnarna i sina uppgifter, kommunens uppgifter och leveransadress samt motsvarande uppgifter för privata verksamheter och skickar in till Onemed.

Vad gäller för privata verksamheter som kommunen inte har avtal med?

Oavsett hur kommunerna har valt att lösa sin omvårdnad, i privat eller egen regi, så ska material kunna beställas. Dock behöver viss kontroll ske, därav ett initialt kommunalt godkännande av de privata verksamheter som får beställa i webbutiken. De privata verksamheter som blivit godkända får egna inloggningsuppgifter av OneMed och gör därefter sina egna beställningar och blir fakturerade för dessa.

Behöver jag som driver privat vård- och omsorgsverksamhet anmäla mig till samtliga kommuner där vi har boenden?

Nej, det räcker med godkännande från en kommun. Genom ert konto i webbutiken kan ni lägga beställningar till flera olika verksamheter oavsett var dessa är belägna. Gör då en separat beställning för varje verksamhet och ange vilken leveransadressen är. Var uppmärksam på att samtliga beställningar från ett konto faktureras till samma adress.

När kan man börja beställa bristvaror?

Webbutiken öppnar tidigast i slutet på maj 2020.

Hur vet Inköpscentralen vilka produkter som ska köpas in?

Inköpscentralen köper sådan skyddsutrustning, desinfektionsmedel m.m. som kommunernas omsorgsverksamheter behöver enligt lista och kravspecifikationen som länsstyrelsernas samordningskansli sammanställer tillsammans med kommunerna.

Uppfyller produkterna vårdens kvalitetskrav?

Alla produkter i webbutiken har CE-märkning.

Förkläden SKLK001 har tidigare sålts i webbutiken. Dessa förkläden saknade CE-märkning vilket tydligt angavs även i webbutiken. Adda sökte dispens från CE-märkning hos Arbetsmiljöverket men den 6/7 fick vi besked om att ansökan avslagits. Alla förkläden SKLK001 togs omedelbart bort från webbutiken.

Vi har sökt Arbetsmiljöverket för att bland annat få förtydliganden om testerna och om förklädena kan användas till annan verksamhet än personlig skyddsutrustning inom hälso- och sjukvård. Vi informerar så fort vi har fått besked i frågan.

De förkläden som idag säljs i webbutiken har alla godkänd CE-märkning.

Hur vet jag hur mycket jag ska beställa?

Vi använder oss av en beräkning från Karolinska Universitetssjukhuset, som sammanställt hur mycket skyddsutrustning som krävs för att behandla en misstänkt eller konstaterad covid-19-patient per vårddygn inom omsorgen.

Skyddsutrustning

Åtgång per patient och vårddygn

Munskydd

8

Visir

2

Förkläde

8

Handskar

30 par

Handdesinfektion

0,8 liter

Ytdesinfektion

0,5 liter

Hur ser betalningsvillkoren ut?

En faktura ska betalas senast 20 dagar efter att OneMed har skickat den till den upphandlande myndigheten, förutsatt att leveransen har fullgjorts.

Vår kommun har ett eget avtal med OneMed. Hur gör jag?

Vårt tillfälliga ramavtal ska användas om en kommun inte kan täcka sitt ökade behov av skyddsutrustning och desinfektionsmedel genom befintliga ramavtal. Det tillfälliga ramavtalet ska inte ”konkurrera” med befintliga avtal som OneMed kan ha direkt med er kommun, utan användas om ni inte lyckas få leverans enligt era egna avtal.

Kan man handla från Inköpscentralens tillfälliga ramavtal, Inköpscentralens andra ramavtal och från egna avtal samtidigt?

Man kan handla från egna upphandlade avtal och Inköpscentralens avtal samtidigt. Syftet med Inköpscentralens tillfälliga avtal för bristvaror under coronapandemin är att det ska användas om man inte kan få varor levererade på sina ordinarie avtal under coronapandemin. Det är därför webbutiken är skapad och är öppen enbart för de varor som finns tillgängliga för direkt leverans.

Varför har ni bara en leverantör och inte fler?

Vi har flera leverantörer, men bara en grossist. Vi söker eller ’sourcar’ leverantörer själva och tillsammans med OneMed, regionerna och andra parter som till exempel Socialstyrelsen, FMV och Försvarsmakten. Tillsammans kan vi samordna behov och lägga de större ordrar som krävs på världsmarknaden för just dessa sex produktgrupper som har mycket stor global efterfrågan. För att minimera störningen av andra pågående avtal så är ramavtalet begränsat till dessa sex produkter.

Varför har ni valt OneMed som grossist?

Målsättningen har varit att skapa ett enkelt beställningsflöde för kommunerna och då är lager- och distributionskapacitet en förutsättning. OneMed är en av våra befintliga ramavtalsleverantörer och de har både lagerkapacitet och distributionskanaler till de flesta kommuner och brukarställen idag, vilket är en förutsättning för att lyckas med detta upplägg.

Varför kan Onemed leverera på detta avtal men inte på det avtal vi redan har?

Det tillfälliga avtalet för bristvaror under coronapandemin omfattar varor som det för närvarande råder stor global brist på. För att kunna köpa dessa bristvaror till ett rimligt pris på världsmarknaden krävs stor köpkraft och snabba beslut.

För att överhuvudtaget möjliggöra leveranser av bristvarorna lägger Inköpscentralen beställningar på stora volymer hos olika leverantörer både i Sverige och globalt. Detta sker genom andra och många fler tillverkare och leverantörer än vad OneMed använder sig av i sina andra avtal.

De varor Inköpscentralen får tag på läggs sedan in i OneMed befintliga system för lagerhållning, logistik, administration och distribution, så kallad tredjepartslogistik. I detta avtal verkar alltså OneMed främst som så kallad 3PL-aktör och grossist.

Innan coronapandemin beställde kommunerna helt andra volymer av dessa produkter. När krisen startade fanns det inte tillräckligt i OneMeds befintliga lager och ej heller på order för att möta den kraftigt ökade efterfrågan. Därför har detta system med parallella möjligheter att beställa likadana produkter uppkommit.