Anser ni att svenska kunder inte kan använda Microsofts molntjänster?

Vi gör ingen sådan generell bedömning. Det är tydligt att molntjänster – samtidigt som de kan göra enorm nytta – kan ha juridiska utmaningar kring tillexempel sekretess och personuppgiftsbehandling. Det är därför vi ser att volymavtal kan vara en faktor som kan bidra till att minska risker och ge tydlighet i det osäkra läget vi befinner oss i. Utan att detta är reglerat i centrala avtal är det vår rekommendation att varje upphandlande myndighet gör en självständig analys och söker nödvändiga ändringar i sina respektive avtal. SKRs vägledning för molntjänster kan användas som en del i en sådan bedömning. Läs vägledningen på SKR:s webbplats