Kommer Adda Inköpscentral fortsätta att ha dialog med Microsoft?

Vi anser att branschdialog är en mycket viktig del för att säkerställa att våra tjänster har ett affärsmässigt innehåll och är relevanta ur ett långsiktigt samhällsperspektiv. Vi är därför lika öppna som förut för fortsatt dialog med Microsoft och övriga it-branschen.