Kommer det bli dyrare för oss att köpa Microsoft licenser från ramavtalet Programvaror och molntjänster 2019?

Det är en fråga för Microsoft vilka villkor och priser man kommer erbjuda offentlig sektor.