Vad är det som Adda Inköpscentral och Microsoft inte kunnat komma överens om?

Vi har fått väldigt lite gehör för de frågor som vi och våra kunder velat se reglerade i volymavtalet. Det finns flera områden som skulle kunna regleras för att utveckla volymavtalen och bättre passa offentlig sektor.

I det osäkra rättsläge som råder kring molntjänster vänder vi oss bland annat mot att kommuner och regioner inte kan få större klarhet i hur Microsoft behandlar personuppgifter när bolagets tjänster används. Att våra kunder vet exakt var och hur behandlingen går till, är bland annat viktigt eftersom ett tillsynsärende från IMY skulle kunna innebära hinder eller begränsningar för fortsatt användning av Microsofts tjänster. För att våra kunder i sin roll som personuppgiftsansvariga ska kunna göra den risk- och sårbarhetsanalys som krävs måste tillverkarens hantering av personuppgifter vara tydlig, transparent och fullständigt beskriven. Vi anser att det funnits utrymme för att förbättra detta genom volymavtalet till nytta för både oss, Microsoft och våra gemensamma kunder. Tyvärr har vi inte fått gehör för detta från Microsoft.