Vad är ett volymavtal?

Volymavtal innebär att Adda Inköpscentral avtalar om villkor och priser som alla kommuner och regioner ska kunna använda. Volymavtal är avtal som finns i bakgrunden och påverkar priser och villkor för vissa programvaror som avropas från våra ramavtal. Det är därför viktigt att avtalen kan möta behoven och motsvara inköpsvolymerna för kommuner och regioner. Ett väl avvägt volymavtal bidrar till offentlig sektors digitala förvaltning och utveckling genom förmånliga, tydliga och reglerade villkor.