Vi står inför att förnya våra Microsoft licenser, kommer vi att påverkas och i så fall på vilket sätt?

Avtal som tidigare varit reglerade mellan Adda Inköpscentral och Microsoft, som kommuner och regioner nu behöver teckna självständigt, är Master and Business Service Agreement (MBSA) samt Enterprise Master och Select Master. Microsofts återförsäljare kommer kunna vara behjälpliga med den formella avtalsteckningen. Adda Inköpscentrals ramavtal Programvaror och molntjänster 2019 påverkas inte, utan fortsätter att gälla som förut. Det går även fortsättningsvis att avropa Microsoftprodukter från avtalen.