16 februari 2021 Upphandling

AffärsConcept hjälper till under ombyggnation av Käppalaverket

I januari vann AffärsConcept Käppalaförbundets upphandling av upphandlingskonsulter med utvärdering på 100% kvalitet. Snart börjar arbetet med att upphandla entreprenader i samband med Käppalaverkets ombyggnation.

Käppalaförbundet renar avloppsvattnet från elva medlemskommuner i nordöstra Stockholm och har en reningsanläggning inne i berget på Lidingös sydvästra spets, ett antal pumpstationer samt en 65 km lång avloppstunnel som medlemskommunerna är anslutna till.

– Vårt arbete är starkt kopplat till miljö och samhällsnytta. Nya miljökrav, nya reningstekniker och expansion i kommunerna medför att vi idag har många spännande projekt som pågår eller håller på att startas upp, berättar Anna Armandsson, projektledare på Käppalaförbundet.

Entreprenadupphandling viktigt i projektet Käppala 900k

Ett av de pågående projekten är Käppala 900k – en stor ombyggnation som förbundet ska genomföra för att anpassa Käppalaverket till ett nytt verksamhetstillstånd.

– I ombyggnationen ska ett antal entreprenader genomföras och då behöver vi stöd av erfarna entreprenadupphandlare, berättar Johan Årström, konsult på Käppalaförbundet.

Just VA-system och entreprenadupphandling är en av AffärsConcepts specialinriktningar inom verksamhetsområdet för samhällsbyggnad och det är främst affärsrådgivare härifrån som kommer arbeta tillsammans med Käppalaförbundet under projektet.

– Syftet med Käppala 900k är att bygga om själva reningsprocessen. Det är ett stort projekt med en hel del utmaningar i form av logistik och samordning då vi bygger om under drift med flera parallella aktiviteter och projekt, förklarar Anna. Vi har också en utmanande tidsplan. Till slutet av år 2026 ska en del av Käppalaverket vara ombyggt och i drift så de nya utsläppskraven i tillståndet uppfylls.

Vad var det som gjorde AffärsConcept bäst lämpade för era behov?

– Kompetensen och erfarenheten av liknande uppdrag, samt det öppna arbetssättet som vi upplever att AffärsConcepts konsulter har, berättar Anna.

Utmaning att hitta rätt kompetens

– Den stora utmaningen i vår bransch är att hitta rätt kompetens och resurser. Det är högtryck inom avloppsreningsbranschen då många stora projekt pågår i Stockholm och i Sverige, säger Johan Årström.

Anna Armandsson tror att AffärsConcept kommer kunna erbjuda stort stöd för att tackla utmaningarna.

– Vi har samarbetat med AffärsConcept tidigare och vår erfarenhet från det uppdraget var att konsulterna bistod med bra och tydliga upphandlingsunderlag. Det tror vi att de kommer göra igen vilket är bra för att entreprenörer ska vilja lämna anbud så att vi får in rätt entreprenör och har en bra grund för genomförandet av entreprenaden, säger Anna.

Jonas Frändestam som är verksamhetsområdeschef för samhällsbyggnadsteamet på AffärsConcept ser fram emot uppdraget hos Käppalaförbundet.

– Vi är oerhört glada och stolta över att få möjlighet att hjälpa Käppalaförbundet i det här stora projektet, säger han. Vi kommer ställa upp med erfarna och duktiga affärsrådgivare med stor erfarenhet av offentliga upphandlingar i stora reningsverksprojekt.