Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

16 december 2021 Skola, kultur och fritid | Hållbarhet | Ramavtal

Återbruk och cirkulär upphandling

Cirkulär ekonomi har snabbt blivit ett modeord som många upphandlade myndigheter har tagit till sig. Men vad innebär det för en organisation och hur får man till det? Många frågor som kopplar till cirkulär ekonomi är sådant man måste hantera internt i sin organisation långt innan man fattar pennan och skriver upphandlingsdokumenten säger Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på Adda Inköpscentral.

news-icon

Allt detta är naturligtvis något som måste hanteras och beslutas innan det landar på upphandlingsavdelningens bord. Handlar det om att köpa begagnade möbler i stället för nya då behöver frågan involvera flera delar av organisationen.

- Kan vi förlänga livet på de produkter vi redan har genom renovering, reparation, utbyte av delar? Kan vi köpa begagnat i stället för nytt eller finns det jag vill köpa redan i någon annan del av organisationen där det inte används längre? Kan vi samarbeta med grannkommunen för att till exempel få avsättning för våra överblivna möbler? Ja, berättar Peter det är några av alla de frågor som behöver ställas och som behöver få ett svar.

Viktigt med gemensam hållning

För att alla inblandade parter i organisationen ska dra åt samma håll så behövs en gemensam hållning – till exempel en strategi för hållbar försörjning. Här kommer beslutsfattarna in, det kan även vara så att regionen fattat strategiska beslut som kommunen bör förhålla sig till. Det kan även finnas arbetsmarknadsmässiga ställningstaganden kring social hållbarhet i kommunen, att ta hänsyn till.

Många frågeställningar att ta hänsyn till vid en cirkulär upphandling

- Här finns en del fallgropar säger Peter och utvecklar vad han menar, bara ordet ”återbrukad” kan vara en utmaning för leverantörsmarknaden – vad exakt är en återbrukad möbel? Är det en möbel som har sålts mer än en gång tidigare och hur kan man i så fall verifiera det? Hur säkerställs det att den är säker och inte innehåller hälsoskadliga ämnen?

Teknisk livslängd det vill säga produktsäkerhet – klarar produkten ställda funktionskrav på till exempel el- och maskindirektivet, brand- och tillgänglighetskrav? Hur ser möbelns cv ut, finns det en logg över vilka delar som bytts ut, vilka lim och lacker har använts vid nyproduktion och vid eventuella renoveringar? Finns överhuvudtaget någon spårbarhet bakåt i tiden? Vilka krav kan och ska vi ställa på renoveringen vad gäller nya material som textiler, stoppning med mera?

Idag saknas ett spårbarhetssystem

Det absolut bästa hade varit om det hade funnits ett implementerat standardiserat system för produktpass och spårbarhet, men tyvärr finns detta ännu inte inom branschen. Avsaknaden av spårbarhetssystem innebär en stor administrativ börda för att kontrollera en möbels innehåll mot nuvarande krav, oavsett om det avser aktuella lagkrav eller tekniska- och hållbarhetskrav som går längre än aktuella lagkrav.

- Det är viktigt att få igång återbrukandet säger Peter, det finns en massa möbler där ute redan som tillverkats före en tid av råvaruspårning och innehållsdeklarationer. Det handlar nästan uteslutande om fullt fungerande kvalitetsmöbler som kan leva länge till med rätt omsorg. Det är ett enormt resursslöseri att kassera produkter som det istället går att förlänga livslängden på. Vi får inte låta det bästa bli det godas fiende – nyttan av att få igång återbruk är större än de eventuella negative effekter som bristande spårbarhet kan ge. Vilket vi tror till stor del är övergående utmaningar.

Adda Inköpscentral upphandlar just nu ett ramavtal för återbrukade möbler och tjänster kopplat till dessa.

Den ökande efterfrågan på återbrukade möbler hos både privata och offentliga kunder har skapat nya affärsmodeller hos aktörer utanför den traditionella linjära möbelbranschen. Detta har skapat en större konkurrens vilket är utvecklande för offentliga kunder och för utbudet på marknaden.

- Därför ser vi det som viktigt med ett nationellt ramavtal där en central part kan borga för att bra leverantörer kan utvecklas i rätt riktning och på så sätt stötta de offentliga beställarna säger Peter.

Vi vill driva hållbarhet inom nyproducerade möbler och samtidigt skapa förutsättningar för nya affärsmodeller inom återbrukade möbler

- Ramavtalet kommer innehålla områden som köp och hyra av återbrukade möbler, avyttring samt tjänster inom inventering/klassificering och värdering, möbelrenovering, projektledning och inredning samt ett it-stöd som möjliggör delning av möbler internt berättar Peter.

- Han fortsätter, alla parter måste göra sitt yttersta för att få ned de klimatpåverkande utsläppen. I det ingår bland annat att snabbt få till stånd en cirkulär ekonomi där vi tillvaratar de produkter som redan är satta på marknaden på ett effektivt sätt. Vi måste även bidra och uppmuntra till omställning mot att återbruka, renovera och uppgradera produkter.

- Miljön kan inte vänta, kunderna kan inte vänta, offentlig sektor kan inte vänta, det är dags att agera avslutar Peter.

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar