SKL Kommentus heter nu Adda

15 april 2021 bytte SKL Kommentus byta namn till Adda. Här hittar du information kring namnbytet.

Adda_faq_495x.smalare.jpg

Varför har SKL Kommentus genomfört ett namnbyte?

Vi har länge sett behovet av ett nytt namn för att förtydliga hur våra affärsområden i koncernen hänger ihop och bättre kunna visa dig som kund hur du kan nyttja våra bolags gemensamma potential och samlade erbjudande. Namnvalet ”Adda” bygger på en önskan om ett enkelt och tydligt namn som kan associeras till syftet med hela vår verksamhet: att addera värde och nytta till er, våra kunder i offentlig sektor. Vi vill att namnet ska spegla vår vision att vara offentlig sektors mest värdeskapande samarbetspartner.

Förändras er relation till ägarna Sveriges kommuner och regioner efter namnbytet?

De starka banden till våra ägare Sveriges kommuner och regioner (SKR) består, liksom vårt mål att genom våra avtal och tjänster inom strategisk försörjning frigöra resurser till välfärden och bidra till ett hållbart samhälle.

Varför har ni valt namnet Adda?

Namnvalet ”Adda” bygger på en önskan om ett enkelt och tydligt namn som kan associeras till syftet med hela vår verksamhet: att addera värde och nytta till våra kunder i offentlig sektor. Namnet ska spegla vår vision att vara offentlig sektors mest värdeskapande samarbetspartner.

Innebär detta några förändringar för affärsområdena inom koncernen?

Alla affärsområden fortsätter oförändrat sina verksamheter men har byttt namn till nedan:

Adda Inköpscentral (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral) – Erbjuder offentlig sektor ramavtal och tjänster inom strategisk försörjning.

Adda AffärsConcept (tidigare AffärsConcept) – Erbjuder offentlig sektor försörjningsstrategiska tjänster inom inköp och juridik.

Adda Kompetens (tidigare Adda HR- och chefsstöd) - Erbjuder utbildningar i smarta format, vassa systemstöd och tryckt media som underlättar vardagen för SKR:s medlemmar.

Hur påverkar det här mig som kund/leverantör?

Namnbytet innebär ingen förändring av våra verksamheter. Däremot har vi ändrat webbadress från sklkommentus.se till adda.se. Har du sparat länkar till våra sidor kommer dessa fortsätta att fungera en längre tid framöver, men börja gärna byta ut dina länkar vartefter när namnbytet har skett.

Alla våra mejladresser har ändrats från @sklkommentus.se/@affarsconcept.se till @adda.se, men även dina mejl kommer fortsätta gå fram till de gamla adresserna under en längre tid framöver.