19 maj 2021 Tryckt material | Upphandling

Mätning visar att kommuner behöver öka sin upphandlingskompetens

Knappt godkänt fick kommunerna när SKR mätte hur nöjda företagarna var med kommuners service inom upphandling.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör årligen mätning på hur nöjda företagare är med kommunernas service. Nytt för i år är att man även mäter hur nöjda företagarna är med kommunernas service inom upphandling. Resultatet blev knappt godkänt och det framkom i mätningen att företagarna värderar kompetens och information högt inom upphandling. Vilket tyder på att det kan vara dags att fylla på med kompetens inom upphandling.

- Att arbeta professionellt med upphandling och inköp innebär ofta att man behöver lösa nya problem och utmaningar, såväl i enskilda upphandlingar som inom mer strategiska inköpsområden. Det är ett yrke som är variationsrikt och utvecklande varje dag. Därför är det extra viktigt att fylla på med ny inspiration och lära sig nya verktyg som stärker dig i yrkesrollen och ger nya perspektiv och idéer för framtiden, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd på Adda.

Mätningen av hur nöjda företagare är med kommunernas service inom myndighetsutövningen har pågått sedan 2010. Nöjdhet inom upphandling går ut på att kommunerna tilldelas ett "Nöjd upphandlings-index" (NUI). Eftersom det vara första året man mätte nöjdhet med upphandling finns det inga siffror att jämföra med men att nöjdheten hamnade på 63 NUI kan översättas till knappt godkänt.

Förutom upphandling var företagarna generellt sett nöjda med den service kommunerna ger dem. NKI-värdet (Nöjd kund-index) hade ökat från 73 till 74 av 100. Dock lyftes effektivitet snarare än kompetens som viktigt i dessa frågor.

Läs mer om SKR:s Öppna jämförelser av företagsklimatet