Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

6 juli 2021 Juridik | Upphandling | Ramavtal | Vård och omsorg

Prisbilden på HVB-hem är komplex och baseras på enskilda individers olika behov

Prisbilden hos olika HVB verksamheter varierar stort, där den minst krävande vården kan ligga på runt 2 000kr per dygn för heldygnsvård medan de absolut dyraste akutplaceringarnas heldygnsvård kan kosta upp mot 10 000kr per dygn. Kommunen behöver alltid utgå ifrån individens behov vid en placering säger Jenny Åberg, Avtalsansvarig sociala tjänster på Adda inköpscentral.

news-icon

Om en kommun kontaktar Adda Inköpscentral och informerar att en verksamhet inte följer priserna som är satta i ramavtalet, förtydligar vi att det alltid är priset i urvalsdatabasen som ska gälla. Det är i databasen som kommunerna som använder vårt ramavtal kan söka och hitta rätt boende utifrån individens behov genom tydlig och jämförbar information om verksamheterna.

- Kommunen, säger Jenny, är ansvarig för att ett placeringsavtal upprättas för varje enskild individ, där ska de upphandlade villkoren och dygnspriset specificeras.

Dygnspriset ligger fast under ramavtalsperioden

- HVB-hem har under ramavtalsperioden, förutom vid de årliga prisjusteringarna enligt ramavtalet inte rätt att höja dygnspriset som kommunen betalar berättar Jenny. I dygnspriset ska HVB-hemmet redan från början ha tagit höjd för att vårdtyngden kan variera stort under en placering. Detta betyder att behov av exempelvis tillfällig förstärkning av personalbemanning inte ger HVB-hemmet rätt att ta extra betalt utöver dygnspriset

- Men förtydligar hon, det kan finnas stora variationer i grundpriserna och det är inget konstigt eftersom HVB-hemmets grundbemanning också kan variera stort. Därför är HVB-hemmet skyldig att leverera tjänsten till det pris och de villkor som de har offererat i upphandlingen.

Flera olika ställda krav i en upphandling

För att bli leverantör på Inköpscentralens ramavtal inom kategorin sociala tjänster är det många krav som leverantören behöver uppfylla. Det är exempelvis kompetenskrav, krav på säkert omhändertagande, det ska finnas en plan på hur skolgången ska genomföras, krav på att personalen får extern handledning och krav på trygg och säker vård.

- Verksamheten ska ha rutiner för att säkerställa att kraven på bemanning uppfylls även under förändrade förhållanden, vid exempelvis förändrat behov hos den placerade eller sjukdom bland behandlingspersonal/utredningspersonal säger Jenny. Exempel på förändrade förhållanden utifrån den placerades behov kan vara ett ökat behov av bemanning eller att sovande natt ändras till vaken natt. Kostnaden för förändring i bemanning ska ingå i offererat dygnspris.

Under ramavtalsperioden genomför vi löpande uppföljning och avtalsförvaltning för att säkerställa ekonomisk stabilitet

Dygnspriset kan variera

- Att vid varje aktuellt tillfälle matcha rätt individ och dess behov med rätt HVB är Socialtjänstens roll och utmaning berättar Jenny. Vi ger en överblick och tydliggör de olika verksamheterna i Urvalsdatabasen genom att visa upp nyckeltal för bemanning och även visa upp hur den samlade utbildningsnivån ser ut för varje verksamhet. I databasen finns också likvärdig information om varje verksamhets inriktning, målgrupp, metoder och annan information som ska hjälpa socialtjänsten att få en bild av verksamheterna.

- Inköpscentralen, berättar Jenny, antar alla leverantörer som lever upp till de kvalitetskrav som vi ställer i upphandlingen. Priskonkurrens sker istället vid varje placeringstillfälle som socialtjänsten gör. Det är i första hand individens behov som styr var placeringen görs och många gånger kan det vara flera HVB som matchar behoven. Då blir priset en utslagsfaktor för var placeringen görs.

Offererat pris i ramavtalet gäller

Det är kommunerna som behöver följa upp och kontrollera att de placerade får en trygg och säker vård till de priser som är satta enligt avtalet.
- I ramavtalet framgår tydligt att det pris som är offererat är det pris som gäller och det finns väldigt få möjligheter för verksamheten att lägga till extra kostnader utöver det dygnspris som syns i Urvalsdatabasen.

Marknaden kan förbättras

Tyvärr så kan det finnas oseriösa aktörer som med undermålig verksamhet försöker göra stora vinster på sina HVB-hem. Detta är givetvis inte bra och här behöver både vi som inköpscentral, kommunerna själva, Inspektionen för vård och omsorg men även leverantörerna tillsammans höja kvaliten.

- Men avslutar Jenny, majoriteten är ansvarsfulla, seriösa och professionella verksamheter som gör en stor positiv skillnad i de placerades dagliga liv.