13 december 2021 Krönika

Mot framtidens land på en gummimadrass

Med anpassningsförmåga och omvärldsanalys tar vi luftmadrassen till framtiden. I tio år har Inköpscentralen existerat berättar Olof Molander, affärsområdeschef på Adda Inköpscentral. Egentligen mycket längre än så, då samordnade upphandlingar tidigare gjordes under namnet Kommentus och SKL Kommentus. Men det var 2011 som vi blev egen juridisk enhet och SKL Kommentus Inköpscentral AB – ett av Sveriges då längsta och mest tungvrickande bolagsnamn – gjorde entré.

I år, tio år senare blev vi Adda Inköpscentral (betydligt mer lätthanterligt på flera plan) och vi är på god väg att vara en helt annan typ av organisation än vad vi har varit. Vi har anpassat oss. Intelligens är just denna fantastiska förmåga som vi människor har att kunna anpassa oss till förändring.

Bygger kompetens genom kund- och marknadsdialog

Tittar vi tillbaka skulle vi förenklat kunna säga att vi har gått ifrån att samla volym från våra kunder till att nu och framöver samla nyttor till våra kunder. Skillnaden kan verka obetydlig och mest semantisk, men om vi tittar på vad det inneburit i arbetssätt, kvalitet och leverans är skillnaden milsvid. Från att ha jobbat i linje, via en projektstyrd organisation, till en idag teambaserad kategoristyrd organisation som bygger kompetens genom kund- och marknadsdialog – det är stort. Förutom att det skiljer sig i arbetssätt så är den största skillnaden effekten. Effekten att möta just de mer och mer komplexa utmaningarna som kommuner och regioner står inför – ja, som vi alla står inför.

Viktig del i våra kunders försörjningsprocess

Vi arbetar redan idag med samhällets klimat- och hållbarhetsutmaningar i våra ramavtal och dynamiska inköpssystem. Solceller och laddningspunkter är några exempel. Vi arbetar aktivt tillsammans med SKR, kommuner och regioner och andra parter i att stötta och underlätta det viktiga beredskapsarbetet. Ett arbete som förstås fått extra fokus i och med pandemin som vi fortsatt befinner oss i.

Målbilden är förstås att vi är och förblir en aktiv och viktig del av våra kunders försörjningsprocess. Att vi finns till hands i alla delar av deras strategiska försörjning, från analys till utvärdering, och att vi på vägen involverar, samarbetar och diskuterar med alla intressenter. Det är både viktigt, görligt och roligt!

Mot framtiden

Enlig riksdagsmannen Usedom Wollin i högervänsterpartiet i Mosebacke monarki, så var det en oomkullrunkelig sanning att man inte kan flyta mot framtidens land på en gummimadrass – det skriver nog även vi under på.

Men - efter att Inköpscentralen de senaste tio åren varit på väg mot just framtiden är nog kunskapen och förmågan att känna att och veta vart vågorna bär och vad de bär med sig, alltså hur omvärlden ser ut, en av de viktigaste faktorerna i att förstå hur vår framtid kommer att te sig och hur man tar sig dit på bästa sätt.

Luftmadrass eller ej, till framtiden kommer vi alla och Adda Inköpscentral hittar ni både idag och imorgon där framtiden är.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar