Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

8 december 2021 Ramavtal | Hållbarhet

Ny klimatberäkning hjälper kommuner att göra klimatsmarta val vid nybyggnation

Nu erbjuder Adda Inköpscentral redovisning av klimatpåverkan från byggskedet vid avrop av förskolebyggnader. Leverantörerna på ramavtalet har gjort klimatberäkningar för sina konceptförskolor, vilket ökar både beställarnas och leverantörernas kunskaper om vilka delar i byggskedet som ger störst klimatavtryck.

news-icon

Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, varav ungefär hälften uppskattas komma från byggnationsfasen. Många upphandlande myndigheter har satt ambitiösa klimatmål som går i linje med Sveriges nationella mål om netto nollutsläpp av växthusgaser till år 2045.

För att minska klimatpåverkan vid nybyggnation gäller från den 1 januari 2022 den nya lagen om klimatdeklarationer. Det innebär att byggherren, i detta fall kommunen, är skyldig att lämna in en klimatdeklaration innan byggnaden kan tas i bruk.

Förskolebyggnadernas klimatpåverkan i byggskedet beräknat

Genom att synliggöra den klimatpåverkan konceptförskolorna på ramavtalet har under byggskedet ökar beställarnas och leverantörernas kunskaper om vilka delar i byggskedet som ger störst klimatavtryck. Detta förenklar möjligheten att göra mer klimatsmarta val, exempelvis vid val av ingående byggmaterial till förskolor.

- Syftet med att ta fram klimatberäkningarna är att minska klimatpåverkan från nya byggnader, genom att öka kunskapen om byggfasens klimatpåverkan och hur byggandet kan klimatoptimeras, berättar Lena Wettergen, hållbarhetsstrateg på Adda Inköpscentral och fortsätter:

- Det har varit en viktig läroprocess för alla inblandade. Genom vår kravställning har leverantörerna pushats till att både ta fram klimatberäkningar för sina konceptförskolor långt före den nya lagstiftningen träder i kraft. De har även blivit sporrade att ta fram mer kvalitetssäkrad klimatdata för olika byggmaterial.

Totalt klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv

- Vi som kravställare har lärt oss om massor under den här processen. Det kommer hjälpa oss när vi ska ställa ännu vassare krav i framtiden. Men framförallt kommer så klart våra kunder ha stor nytta av resultaten, dels för att kunna uppfylla den nya lagen och dels för att framöver kunna väga in byggskedets klimatbelastning som en parameter i sina avrop, säger Klas Björéus, kategoriansvarig för bygg och fastighet på Adda Inköpscentral.

Kombinerar man klimatberäkningen från byggskedet med ramavtalets krav på byggnadens energianvändning under användningsskedet får man en mer samlad bild av byggnadens totala klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv. Detta ger i sin tur kommunerna bättre förutsättningar att uppfylla sina egna klimatmål.

Vad händer nu?

Från och med december kan beställarna använda klimatberäkningarna som en objektiv parameter i sina avrop. Från och med januari 2022 ska leverantörerna sätta årliga mål för minskning av konceptförskolornas klimatpåverkan. Uppdaterade uppgifter kommer publiceras på ramavtalssidan under avtalstiden.

Här kan du läsa mer om ramavtalet och ta del av klimatberäkningarna.

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar