12 november 2021 Ramavtal | Hållbarhet

Nytt ramavtal möjliggör för hållbara val

Nu är ramavtalet Digitala enheter för arbetsplats och skola 2019 klart för avrop. Vi passade på att ställa fyra snabba frågor till kategori- och avtalsansvarig Tommy Olsson och upphandlaren Magnus Wallbert på Adda Inköpscentral om hur arbetet med upphandlingen har gått och vad som är bra med det nya ramavtalet.

Bild på smart klocka, smart telefon, surfplatta och dator

Hur har upphandlingen gått?

- Den har gått bra! Det har varit en stor utmaning att skapa ett heltäckande ramavtal som kan möta kundernas behov av produkter och tjänster under hela avtalsperioden. Kunderna efterfrågar inte bara produkter som är relevanta ur ett tekniskt perspektiv, utan också produkter som är bra ur ett hållbarhetsperspektiv, berättar Magnus.

- För att skapa ett användbart och flexibelt ramavtal har vi lagt ned mycket tid på att föra dialog med både kunder, leverantörer och tillverkare. Sammanfattningsvis är vi mycket nöjda med upphandlingens genomförande och resultat, konstaterar Tommy.

Vad är bra med det nya ramavtalet?

- Avtalet är användbart i många olika situationer. Har du behov av exempelvis några enstaka surfplattor kan dessa avropas genom dynamisk rangordning. Sortimentet för dynamisk rangordning uppdateras dessutom löpande för att hållas relevant under hela avtalsperioden. Har du istället behov av ett längre leveransavtal eller Digital enhet som tjänst kan det avropas genom förnyad konkurrensutsättning, säger Magnus och förklarar vad det innebär:

- Med digital enhet som tjänst avses en kombination av digitala enheter, programvaror, tillbehör och tjänster som levereras tillsammans till exempelvis en fast månadskostnad, där kunden betalar för nyttjanderätten, berättar han.

- Jag vill också lyfta fram våra stöddokument som hjälp i avropsarbetet. Förutom en avropsvägledning finns det stöd i form av ett avropsverktyg för dynamisk rangordning och en kravkatalog som kan användas vid förnyad konkurrensutsättning. Inköpscentralen har även en it-inköpare på plats som kommer att kunna agera bollplank vid avrop, säger Tommy.

Vilken är den största nyttan för kunden?

- Det kan nog se olika ut för respektive kund, men vi tror att många kunder kommer att se stor nytta i vårt fokus på hållbarhet. Vi har under upphandlingsprocessen genomfört en omfattande RFI (Request for information) och har haft en konstruktiv dialog med både återförsäljare och tillverkare kring just hållbarhetskrav. Våra hållbarhetskrav säkerställer en god nivå på produkterna som köps på ramavtalet, och kunden kan vid behov ställa ännu tuffare hållbarhetskrav vid en förnyad konkurrensutsättning, säger Magnus och Tommy håller med:

- Ja precis. Och alla leverantörer kan tillhandahålla återtagstjänster, rekonditionerade produkter och kan ge råd till kunderna kring hållbara val, berättar han.

Till sist, vad är ni mest nöjda med?

- Vi är nog mest nöjda med att vi har fått ihop helheten. Vi har fått med sex bra leverantörer som alla kan erbjuda efterfrågade produkter och tjänster. Alla våra kunder kan dra nytta av ramavtalet och spara tid och resurser jämfört med att göra en egen upphandling. Vi tror att det här kan bli ett väldigt bra och uppskattat ramavtal, avslutar Tommy.

Läs mer om Digitala enheter för arbetsplats och skola 2019 här.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar