15 april 2021

SKL Kommentus är nu Adda

Nu har SKL Kommentus bytt namn till Adda. De starka banden till våra ägare Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) består, liksom vårt mål att genom våra avtal och tjänster inom strategisk försörjning frigöra resurser till välfärden och bidra till ett hållbart samhälle.

- Vi har länge sett behovet av ett nytt namn för att förtydliga hur våra affärsområden hänger ihop och bättre kunna visa kunderna hur de kan nyttja vår gemensamma potential och samlade erbjudande. När dessutom vår ägare Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, blev Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tyckte vi att det var dags att initiera namnbytet, berättar Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd på Adda (fd SKL Kommentus).

Namnvalet ”Adda” bygger på en önskan om ett enkelt och tydligt namn som kan associeras till syftet med hela verksamheten: att addera värde och nytta till våra kunder i offentlig sektor.

- Vi ville att namnet ska spegla vår vision att vara offentlig sektors mest värdeskapande samarbetspartner. Pandemin har visat hur sårbart samhället är när det gäller försörjningsberedskap och vårt mål att bidra till att trygga Sveriges tillgång till varor, tjänster och kompetens blir mot bakgrund av det senaste året ännu viktigare, konstaterar Eva-Lotta.

Det nya namnet lanserades 15 april 2021.

Våra affärsområden

SKL Kommentus består förutom moderbolaget av affärsområdena SKL Kommentus Inköpscentral, AffärsConcept och HR- och chefsstöd. Alla affärsområden fortsätter oförändrat sina verksamheter men har bytt namn till nedan:

Adda Inköpscentral – Erbjuder offentlig sektor ramavtal och tjänster inom strategisk försörjning.

Adda AffärsConcept – Erbjuder offentlig sektor försörjningsstrategiska tjänster inom inköp och juridik.

Adda Kompetens  - Erbjuder utbildningar i smarta format, vassa systemstöd och tryckt media som underlättar vardagen för SKR:s medlemmar.