Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

29 april 2021 Upphandling | Ramavtal

Utredning klar - Tunstall utesluts från upphandlingar

Adda Inköpscentral har nu avslutat den utredning som vi påbörjade i höstas av vår tidigare ramavtalsleverantör Tunstall. Vi har beslutat att utesluta Tunstall i två aktuella upphandlingar inom trygghetslarm och trygghetsskapande teknik.

news-icon

I oktober drabbades Tunstalls trygghetslarm av stora problem med framförallt långa svarstider i larmmottagningen vilket fick allvarliga konsekvenser för kommuner och brukare. Därför startade Inköpscentralen i höstas en utredning av Tunstall i syfte att klarlägga om händelserna utgjorde avtalsbrott, samt om Tunstall kunde visa sig pålitligt som framtida ramavtalsleverantör.

Nya tilldelningsbeslut

Utredningen har visat att Tunstall brutit mot det tidigare ramavtalet i flera avseenden. Tunstalls medverkan i utredningen har även undergrävt vårt förtroendet för dem som bolag och tydliggjort att de i nuläget inte kan leva upp till våra krav när oförutsedda problem uppstår i deras tjänster. Då vi måste ha hög tillit till våra leverantörer av samhällskritiska tjänster, som trygghetslarm och trygghetsskapande teknik, har vi beslutat att utesluta Tunstall som leverantör från både Trygghetslarm och larmmottagning 2019 och det närliggande ramavtalet Trygghetsskapande teknik 2018. Det innebär att vi har fattat nya tilldelningsbeslut i båda dessa upphandlingar där Tunstall inte längre ingår som leverantör.

Ingen anledning att tvivla på larmens funktion

Vi vill poängtera att utredningen inte har visat att det finns anledning att tvivla på att Tunstalls larm fungerar som de ska just nu. Vårt beslut att utesluta Tunstall från kommande ramavtal grundar sig på vår bedömning att företaget inte kan leva upp till våra högt ställda krav som ramavtalsleverantör.

Frågor och svar

Vad ska vi som kommun göra nu?

Inköpscentralen har den 29 april tilldelat upphandlingarna Trygghetsskapande teknik 2018 och Trygghetslarm och larmmottagning 2019. Det som händer nu är att vi inväntar att avtalsspärren löper ut den 10 maj, om det inte inkommer en överprövning avser vi att teckna ramavtal så snart som möjligt. Därefter kan ni göra avrop från ramavtalen.

Vad händer om upphandlingarna blir överprövade?

Då kan du använda vårt tillfälliga ramavtal Trygghetslarm och larmmottagning 2019 som täcker behov avseende stationära trygghetslarm och larmmottagning. Det tillfälliga ramavtalet omfattar delområde 1 - Trygghetslarm och larmmottagning, delområde 2 - Trygghetslarm, och delområde 3 - Larmmottagning.

Kan vi få tillgång till den juridiska utredningen i sin helhet?

Vi har i dagsläget inte möjlighet att lämna ut den på grund av att beslutet kan bli föremål för rättslig prövning. Planen är att i ett senare skede ta fram en version av utredningen som omfattar det material som vi har möjlighet att lämna ut.

Har kvarvarande leverantörer kapacitet att leverera tjänster i tillräcklig omfattning?

Ja, vi bedömer att det finns god leveranskapacitet. Vi avser att teckna ramavtal för trygghetsskapande teknik samt trygghetslarm och larmmottagning. På ramavtalet Trygghetsskapande teknik 2018 kommer vi att teckna avtal med fyra leverantörer fördelat på två delområden. På ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning 2019 kommer vi att teckna avtal med åtta leverantörer fördelat på fem delområden. På delområde 1, Stationära trygghetslarm och larmmottagning – hela larmkedjan, som flest kunder använder, har vi ökat från två till fyra leverantörer.

Hur säkerställer ni kvaliteten hos leverantörerna på de tillfälliga och de ordinarie ramavtalen?

Vi genomför alltid flera uppföljningar under en ramavtalsperiod, syftet är att proaktivt göra förbättringar samt hantera eventuella avvikelser så tidigt som möjligt. Avtalsuppföljning är extra viktigt när ramavtalet fyller en samhällskritisk funktion. Inköpscentralen har samma ambition för uppföljning av det tillfälliga ramavtalet.

Hur ser kraven ut på era ramavtal, kan samma sak hända igen?

Vi som inköpscentral, eller någon annan upphandlande myndighet, kan inte garantera att brister aldrig uppstår i leverantörers verksamhet. Däremot finns sanktioner som både ni som kund och vi som inköpscentral kan använda om en leverantör missköter sig i de nya ramavtalen. Sanktioner finns i form av vite och andra skyldigheter för leverantören att ersätta skador som kan uppstå.

Vi har Tunstall som leverantör, kan vi känna oss trygga med det?

Det är upp till er som kommun att bedöma och fatta det beslutet. En god idé kan vara att ni fortsätter att noga följa upp att tjänsterna fungerar, att svarstiderna är rätt och att löpande föra dialog med Tunstall om leveranserna. Om ni som kommun är orolig och vill komma ur ert avtal med Tunstall får ni göra en analys av möjligheten till detta. Ni som upphandlar själva får bedöma om Tunstall ska uteslutas från era upphandlingar eller inte.