Har kvarvarande leverantörer kapacitet att leverera tjänster i tillräcklig omfattning?

Ja, vi bedömer att det finns god leveranskapacitet. Vi avser att teckna ramavtal för trygghetsskapande teknik samt trygghetslarm och larmmottagning. På ramavtalet Trygghetsskapande teknik 2018 kommer vi att teckna avtal med fyra leverantörer fördelat på två delområden. På ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning 2019 kommer vi att teckna avtal med åtta leverantörer fördelat på fem delområden. På delområde 1, Stationära trygghetslarm och larmmottagning – hela larmkedjan, som flest kunder använder, har vi ökat från två till fyra leverantörer.